Comparison of Haemodynamic Response to Inhalational Bolus with Desflurane in Normotensive and Hypertensive Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(3): 165-172 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.93457  

Comparison of Haemodynamic Response to Inhalational Bolus with Desflurane in Normotensive and Hypertensive Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy

Kamlesh Kumari1, Tanvir Samra1, Vikas Saini1, Sameer Sethi1, Neerja Banerjee2, Sujata Sharma2
1Department of Anaesthesia and Intensive Care, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India
2Department of Anaesthesia and Intensive Care, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, India

Objective: Desflurane causes sympathetic stimulation at high end-tidal concentrations. We conducted this study to compare the haemodynamic response to inhalational bolus with desflurane in normotensive and hypertensive patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.
Methods: In this prospective, clinical trial, 40 patients aged 18-60 years and undergoing laparoscopic cholecystectomy were divided into normotensives (Group N; n=20) and hypertensives (Group H; n=20). Heart rate (HR), mean arterial pressure (MAP) and bispectral index (BIS) were measured at baseline and every 60 s for 5 min after induction, intubation, initiation and inhalational bolus of desflurane. The primary objective was to compare haemodynamic response, and the secondary objective was to assess the need for inhalational boluses and to compare the number of overcorrections and undercorrections in BIS value after each inhalational bolus. An independent t-test was used to compare the means of the study parameters between the groups, and a dependent t-test was used to compare the percentage change in the means of the study parameters within the same group. Statistical significance was defined as p<0.05.
Results: No statistically significant difference in the percentage of patients responding with a decrease, increase or no change of HR or MAP were seen between the two groups after inhalational bolus of desflurane. An overcorrection of BIS (value <45) was seen in 60% of the patients in Group H and 15% of the patients in Group N (p=0.003). None of the patients in either group had an undercorrection (BIS>55).
Conclusion: BIS-guided desflurane administration and BIS-triggered inhalational boluses of desflurane is safe, feasible and does not cause sympathetic stimulation in either normotensive or hypertensive patients.

Keywords: Anaesthetics inhalational, bolus, cardiovascular effects, complications, desflurane


Laparoskopik Kolesistektomi Uygulanan Normotensif ve Hipertansif Hastalarda Bolus Desfluran İnhalasyonuna Verilen Hemodinamik Yanıtın Karşılaştırılması

Kamlesh Kumari1, Tanvir Samra1, Vikas Saini1, Sameer Sethi1, Neerja Banerjee2, Sujata Sharma2
1Department of Anaesthesia and Intensive Care, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India
2Department of Anaesthesia and Intensive Care, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, India

Amaç: Desfluran yüksek soluk sonu konsantrasyonlarda sempatik stimülasyona neden olabilmektedir. Bu çalışmada amaç laparoskopik kolesistektomi uygulanan normotansif ve hipertansif hastalarda bolus desfluran inhalasyonuna verilen hemodinamik yanıtı karşılaştırmaktır.
Yöntemler: Bu prospektif klinik çalışmada, yaşları 18 ile 60 arasında değişen ve laparoskopik kolesistektomi uygulanan 40 hasta normotansif (Grup N; n=20) ve hipertansif (Grup H; n=20) olarak iki gruba ayrıldılar. Başlangıçta ve indüksiyon, entübasyon, ve bolus desfluran inhalasyonu başlanması sonrasındaki 5 dakika süresince her 60 saniyede bir kalp atım hızı (KAH), ortalama arter basıncı (OAB) ve bispektral indeks (BIS) ölçüldü. Primer amaç hemodinamik yanıtı karşılaştırmak, sekonder amaç ise inhalasyon bolusu ihtiyacını değerlendirmek ve her inhalasyon bolusu sonrasında BIS değerindeki aşırı ve yetersiz düzeltmelerin sayısını karşılaştırmaktı. Gruplar arasında çalışma parametrelerini kıyaslamak için bağımsız bir t-test ve aynı grup içerisinde çalışma parametrelerinin ortalamalarındaki yüzde değişikliği kıyaslamak için ise bağımlı bir t-test kullanıldı. p<0.05 değeri istatiksel anlamlılık olarak tanımlandı.
Bulgular: Desfluran inhalasyon bolusu sonrasında iki grup arasında, KAH ve OAB açısından azalma, artış ya da hiçbir değişiklik göstermeyen hastaların yüzdelerinde istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Grup H’de hastaların %60’ında ve Grup N’de hastaların %15’inde aşırı BIS düzeltmesi (değer <45) görüldü (p=0,003). Her iki gruptaki hiçbir hastada yetersiz düzeltme izlenmedi (BIS>55).
Sonuç: BIS rehberliğinde desfluran uygulaması ve BIS tetiklemeli bolus desfluran inhalasyonu güvenli ve uygulanabilirdir; ve normotansif ya da hipertansif hastalarda sempatik stimülasyona yol açmamaktadır.
Anahtar Sözcükler: İnhalasyon anestetikleri, desfluran, bolus, komplikasyonlar, kardiyovasküler etkiler.

Anahtar Kelimeler: İnhalasyon anestetikleri, desfluran, bolus, komplikasyonlar, kardiyovasküler etkiler


Kamlesh Kumari, Tanvir Samra, Vikas Saini, Sameer Sethi, Neerja Banerjee, Sujata Sharma. Comparison of Haemodynamic Response to Inhalational Bolus with Desflurane in Normotensive and Hypertensive Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(3): 165-172

Corresponding Author: Kamlesh Kumari, India


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar