Evaluation of the Effect of Regional Anaesthesia on Microvascular Free Flaps [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(6): 441-446 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.91129  

Evaluation of the Effect of Regional Anaesthesia on Microvascular Free Flaps

Kavitha Jayaram, Prasad Rao, Indira Gurajala, Gopinath Ramachandran
Department of Anaesthesia, Nizam's Institute of Medical Sciences, Hyderabad, India

Objective: Multiple factors influence the success of microvascular free flap surgeries. Anaesthesia is an important factor to maximise the success rate of microvascular free flaps both by controlling haemodynamics and improving the perfusion of free vascularised tissue. The debate on the usefulness of regional and general anaesthesia for free tissue transfer is ongoing. This retrospective study was conducted to evaluate the effects of regional anaesthesia and other perioperative factors on outcomes of microvascular free flaps.
Methods: This retrospective observational study was conducted on 165 patients undergoing microvascular free flap surgeries between January 2014 and December 2015 after obtaining approval from the Institutional Ethics Committee (Nizams Institute Ethics Committee, Nizams Institute of Medical Sciences, India). Perioperative variables analysed included the type of surgery, indication, ASA physical status, type of anaesthesia, perioperative haemodynamics, fluids used, duration of surgery, re-explorations, blood transfusion and duration of hospital stay. The primary outcome measure was to assess the effect of regional anaesthesia on the success of free flap.
Results: Multivariate analysis identified the type of anaesthesia and preoperative haemodynamics as independent risk factors for predicting the failure of flap with an odds ratio of 0.208 and 7.469, respectively. A subgroup analysis of 55 acute trauma patients revealed preoperative haemodynamic instability as an individual independent risk factor for graft failure with an odds ratio of 11.90.
Conclusion: The results of this study emphasise the importance of the choice of anaesthesia and preoperative optimisation in improving the success of free flap surgeries.

Keywords: Anaesthesia, regional, general, microsurgical free flap


Rejyonal Anestezinin Mikrovasküler Serbest Flepler Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

Kavitha Jayaram, Prasad Rao, Indira Gurajala, Gopinath Ramachandran
Department of Anaesthesia, Nizam's Institute of Medical Sciences, Hyderabad, India

Amaç: Mikrovasküler serbest flep cerrahilerinin başarısını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Anestezi mikrovasküler serbest fleplerin başarı oranını, hemodinamikleri kontrol ederek ve serbest vaskülerize dokunun perfüzyonunu geliştirerek maksimize eden önemli bir faktördür. Serbest doku transferi için rejyonal ve genel anestezinin kullanılırlığına dair tartışmalar devam etmektedir. Bu retrospektif çalışma rejyonal anestezinin ve diğer perioperatif faktörlerin mikrovasküler serbest fleplerin sonuçları üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntemler: Enstitü Etik Kurulundan (Nizams Enstitüsü Etik Kurulu, Nizams Tıp Bilimleri Enstitüsü, Hindistan) onay alındıktan sonra yapılan bu retrospektif gözlemsel çalışma Ocak 2014 ve Aralık 2015 tarihleri arasında mikrovasküler serbest flep cerrahisi geçiren 165 hasta üzerinde gerçekleştirildi. İncelenen perioperatif değişkenler cerrahi tipi, endikasyon, ASA fiziksel durum, anestezi türü, perioperatif hemodinamikler, kullanılan sıvılar, cerrahi süresi, re-eksplorasyonlar, kan transfüzyonu ve hastanede kalma süresini içerdi. Rejyonal anestezinin serbest flep başarısı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi primer sonuç ölçümüydü.
Bulgular: Çok değişkenli analizle, preoperatif hemodinami ve anestezi türü flep başarısızlığının öngörülmesi açısından, sırasıyla 0,208 ve 7,469 odds oranları ile, bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi. Elli beş akut travma hastasının alt grup analizinde, preoperatif hemodinamik instabilite 11,90 odds oranı ile, greft başarısızlığı için bağımsız bir risk faktörü olarak ortaya konuldu.
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları serbest flep cerrahilerinin başarısını artırmada anestezi seçiminin ve preoperatif optimizasyonun önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, rejyonel, genel, mikrocerrahi serbest flep


Kavitha Jayaram, Prasad Rao, Indira Gurajala, Gopinath Ramachandran. Evaluation of the Effect of Regional Anaesthesia on Microvascular Free Flaps. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(6): 441-446

Corresponding Author: Kavitha Jayaram, India


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar