The Effect of Anaesthetic Techniques on Maternal and Cord Blood Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 139-146 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.90187  

The Effect of Anaesthetic Techniques on Maternal and Cord Blood Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels

Mehmet Aksoy1, Ayse Nur Aksoy2, Ali Ahıskalıoglu1, Ilker Ince1, Esra Laloglu3, Aysenur Dostbil1, Mine Gursac Celık1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Faculty Of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology, Nenehatun Hospital, Erzurum, Turkey
3Department Of Biochemistry, Faculty Of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey

Objective: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF), a member of neurotrophins, plays a critical role in neuronal tissue. In this study, the effects of spinal or general anaesthesia on cord and maternal peripheral blood BDNF and malondialdehyde (MDA) levels were investigated in patients undergoing elective caesarean section.
Methods: Eighty patients with term pregnancy were included. General anaesthesia was induced with intravenous (IV) propofol 2 mg kg-1 in the general anaesthesia group (n=36). In the spinal anaesthesia group (n=35), hyperbaric bupivacaine 0.5%, 9 mg (1.8 mL) was injected intrathecally. Maternal blood samples were taken immediately after positioning the patient on the operating table (T1), before clamping the umbilical cord (T2) and 24 hours after the first sample was obtained (T3). Cord blood samples were drawn from the umbilical artery (T4).
Results: Maternal BDNF levels (pg mL-1) measured at T2 time point were higher in the general anaesthesia group compared to the spinal anaesthesia group (p<0.001). Cord blood BDNF levels were higher in the general anaesthesia group compared to the spinal anaesthesia group (p<0.001). In both groups, cord blood BDNF levels were significantly lower compared to the maternal blood samples collected at any time point (p<0.001, for all). There was a negative association between both maternal and cord blood BDNF levels with maternal MDA and cord blood MDA levels, respectively (r=−0.379, p<0.001; r=−0.375, p=0.001, respectively).
Conclusion: The anaesthetic technique may have an influence on maternal peripheral and cord blood BDNF levels.

Keywords: Anaesthetic technique, brain-derived neurotrophic factor, maternal peripheral blood, cord blood


Anestezi Tekniğinin Maternal ve Kord Kanı Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Seviyelerine Etkisi

Mehmet Aksoy1, Ayse Nur Aksoy2, Ali Ahıskalıoglu1, Ilker Ince1, Esra Laloglu3, Aysenur Dostbil1, Mine Gursac Celık1
1Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü, Erzurum, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Amaç: Nörotrofinlerin bir üyesi olan beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), nöronal dokuda kritik rol oynar. Bu elektif şartlarda, sezaryen ameliyatı geçiren hastalarda, spinal veya genel anestezinin kord kanı ve maternal periferik kandaki BDNF ve malondialdehit (MDA) düzeyleri üzerine olan etkisi araştırıldı.
Yöntemler: Term gebeliği olan seksen hasta dahil edildi. Genel anestezi, genel anestezi grubunda (n=36) IV propofol 2 mg kg-1 ile sağlandı. Spinal anestezi grubunda (n=35); hiperbarik bupivakain %0,5, 9 mg (1,8 mL) intratekal olarak enjekte edildi. Maternal kan örnekleri, hasta ameliyat masasına yerleştirildikten hemen sonra (T1), göbek kordonu klemplenmeden önce (T2) ve ilk örnek alımından 24 saat sonra (T3) sağlandı. Kordon kan örnekleri umbilikal arterden (T4) alındı.
Bulgular: T2 zaman noktasında ölçülen maternal BDNF düzeyleri (pg mL-1) genel anestezi grubunda spinal anestezi grubuna göre daha yüksekti (p<0,001). Kordon kanı BDNF düzeyleri genel anestezi grubunda spinal anestezi grubuna göre daha yüksekti (p<0,001). Her iki grupta da kordon kanı BDNF düzeyleri herhangi bir zaman noktasında toplanan anne kan örnekleri ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001, hepsi için). Her iki maternal ve kordon kanı BDNF düzeyleri ile maternal MDA ve kordon kanı MDA düzeyleri arasında negatif korelasyon vardı (r=-0,379, p<0,001; r=-0,375, p=0,001; geriye dönük olarak).
Sonuç: Anestezi tekniği, maternal periferik ve kordon kanı BDNF düzeyleri üzerinde bir etkiye sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi tekniği, beyin kaynaklı nörotrofik faktör, maternal periferik kan, kordon kanı


Mehmet Aksoy, Ayse Nur Aksoy, Ali Ahıskalıoglu, Ilker Ince, Esra Laloglu, Aysenur Dostbil, Mine Gursac Celık. The Effect of Anaesthetic Techniques on Maternal and Cord Blood Brain-Derived Neurotrophic Factor Levels. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 139-146

Corresponding Author: Mehmet Aksoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar