Comparison of Different Cuff Pressure Use with the Supreme Laryngeal Mask Airway on Haemodynamic Response, Seal Pressure and Postoperative Adverse Events: A Prospective Randomized Study [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 151-157 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.89587  

Comparison of Different Cuff Pressure Use with the Supreme Laryngeal Mask Airway on Haemodynamic Response, Seal Pressure and Postoperative Adverse Events: A Prospective Randomized Study

Achmet Ali1, Demet Altun1, Nukhet Sivrikoz1, Mesut Yornuk1, Namigar Turgut2, İbrahim Özkan Akıncı1
1Department of Anaesthesiology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Anaesthesiology, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: The Supreme™ laryngeal mask airway (SLMA) is a supra glottic airway (SGA) device that is used as an alternative to endotracheal tubes. In the present study, we aimed to compare the use of the SLMA with normal cuff pressure and low cuff pressure, primarily for haemodynamic response.
Methods: In the present study, 120 patients diagnosed with hypertension and scheduled for varicose vein or inguinal hernia operation were enrolled and 99 patients finished. Using randomization, patients were divided into two groups according to cuff pressure as a low-pressure group (Group L, 45 cm H2O) and a normal-pressure group (Group N, 60 cm H2O). Demographics, Mallampati score and the type and duration of surgery, heart rate (HR), mean arterial pressure (MAP), percentage of tidal volume leakage, Ppeak, Pmean, etCO2, seal pressure, fibreoptic scores and postoperative adverse effects of all patients were recorded.
Results: MAP and HR values immediately and 2 minutes after SLMA insertion were significantly lower in Group L (p<0.001). In Group L and Group N, the seal pressures were 24.1±3.1 cm H2O and 26.2±3.9 cm H2O, respectively (p=0.003). Also, blood staining and sore throat occurred less frequently in Group L (p<0.05). The fibreoptic average score, insertion features and ventilation parameters were similar between the groups (p>0.05).
Conclusion: SLMA use with a cuff pressure of 45 cm H2O significantly decreases haemodynamic response and post-operative side effects compared with a normal cuff pressure. Therefore, except for some specific surgeries that require higher seal pressures, we recommend the use of the SLMA with cuff pressures as low as 45 cm H2O.

Keywords: Laryngeal mask airway supreme, general anaesthesia, haemodynamic response, cuff pressure, seal pressure.


Farklı Kaf Basıncı ile Kullanılan Supreme Laringeal Maskenin Hemodinamik Cevap, Kaçak Basıncı ve Postoperatif Yan Etkiler Açısından Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Bir Çalışma

Achmet Ali1, Demet Altun1, Nukhet Sivrikoz1, Mesut Yornuk1, Namigar Turgut2, İbrahim Özkan Akıncı1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Abd, İstanbul, Türkiye
2S.b. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul, Türiye

Amaç: Supreme laringeal maske hava yolu (SLMA), endotrakeal tüpe alternatif olarak kullanılan bir supra glottik hava yolu aracıdır. Çalışmamızda düşük kaf basıncı ve normal kaf basıncı ile kullanılan SLMA'nın öncelikli olarak hemodinamik cevap üzerine etkisini araştırmayı hedefledik.
Yöntemler: Hipertansiyon tanısı olan ve varis veya inguinal herni operasyonu geçiren 120 hasta çalışmaya alındı ve 99 hasta çalışmayı tamamladı. Randomize olarak hastalar SLMA kaf basıncına göre düşük basınç grubu (Grup D, 45 cm H2O) ve normal basınç grubu (Grup N, 60 cm H2O) olarak iki gruba ayarıldı. Demografik özellikler, Mallampati skoru, cerrahi türü ve süresi kaydedildi. Ayrıca hastaların kalp atım hızı (KAH), ortalama arter basıncı (OAB), tidal volüm kaçak yüzdesi, Ptepe, Portlama, etCO2, kaçak basıncı, fiberoptik skoru ve postoperatif yan etkiler kaydedildi.


Bulgular: SLMA yerleştirlmesi sonrası hemen ve 2 dk sonra ölçülen OAB ve KAH değerleri Grup L’de anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0,001). Kaçak basıncı Grup L’de ve Grup N’de sırası ile 24,1±3,1 ve 26,2±3,9 cm H2O saptandı (p=0,003). Boğaz ağrısı ve LMA üzeri kan sürüntüsü görülmesi Grup L’de daha az görüldü (p<0,05). Fiberoptik skor, yerleştirme ile ilgili veriler ve ventilasyon parametreleri gruplar arasında benzer bulundu (p>0,05).
Sonuç: SLMA’nın 45 cm H2O kaf basıncı ile kullanılması normal kaf basıncı ile kullanımına göre anlamlı ölçüde hemodinamik cevabı ve postoperatif yan etkileri azaltmaktadır. Yüksek kaçak basıncı gerektiren cerrahi operasyonlar hariç, SLMA’nın düşük kaf basıncı ile kullanımını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Supreme laringeal maske hava yolu, genel anestezi, hemodinamik cevap, kaf basıncı, kaçak basıncı


Achmet Ali, Demet Altun, Nukhet Sivrikoz, Mesut Yornuk, Namigar Turgut, İbrahim Özkan Akıncı. Comparison of Different Cuff Pressure Use with the Supreme Laryngeal Mask Airway on Haemodynamic Response, Seal Pressure and Postoperative Adverse Events: A Prospective Randomized Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 151-157

Corresponding Author: Achmet Ali, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar