Selecting an Appropriate Cuffed Endotracheal Tube Using Ultrasound of the Cricoid in a Child with Down Syndrome [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(4): 323-325 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.87847  

Selecting an Appropriate Cuffed Endotracheal Tube Using Ultrasound of the Cricoid in a Child with Down Syndrome

Kenji Kayashima, Ryo Yamasaki
Japan Community Health Care Organization Kyushu Hospital, Kitakyushu, Japan

A 7-year-old girl (height, 94 cm; weight, 15.1 kg) with Down syndrome was scheduled for right patellar dislocation repositioning. The ultrasonographically measured internal transverse width of the cricoid before intubation was 7.8 mm. Attempted insertion of a cuffed Mallinckrodt® endotracheal tube (ETT) (internal diameter, 5.0 mm; deflated cuff portion, 8.4 mm diameter) failed. In contrast, the insertion of a cuffed Microcuff® ETT (5.0 mm ID; deflated cuff portion, 7.3 mm diameter) was successful. Thicker folds in the deflated cuff of the Mallinckrodt ETT could have hindered passage through the vocal cord, including the cricoid region. It is becoming standard to use the ultrasonographically measured internal width of the cricoid when choosing cuffed paediatric ETTs, and this approach may be suitable for patients with Down syndrome as well. In these children, approximately 20% of uncuffed ETTs inserted were one or two sizes smaller in diameter than those predicted for the same age. We may choose the ETT size in reference to an ultrasonographically obtained internal transverse width of the cricoid, stated outer diameter (OD) by the producer, and the actual OD depending on the cuff bulk instead of a tube size calculation in patients with growth retardation.

Keywords: Endotracheal tube size, Down syndrome, cuffed endotracheal tube, paediatric


Down Sendromu Olan Bir Çocukta Krikoid Ultrasonu Kullanılarak Uygun Bir Kaflı Endotrakeal Tüpün Seçilmesi

Kenji Kayashima, Ryo Yamasaki
Japonya Toplum Sağlık Örgütü Kyushu Hastanesi, Kitakyushu, Japonya

Yedi yaşındaki (boy: 94 cm, ağırlık: 15,1 kg) Down sendromlu bir kız çocuğu için, sağ patellar dislokasyon repozisyonu planlandı. Entübasyon öncesinde ultrasonografik olarak ölçülen internal transvers krikoid genişliği 7,8 mm idi. Kaflı Mallinckrodt® endotrakeal tüp (ETT) (iç çap, 5,0 mm; sönük kaf çapı 8,4 mm) uygulama denemesi başarısız oldu. Ancak, kaflı Microcuff® ETT (5,0 mm iç çap; sönük kaf çapı, 7,3 mm) başarıyla yerleştirildi. Mallinckrodt ETT’nin sönük kafındaki daha kalın katlar, krikoid bölgesi de dahil vokal korttan geçişi engellemiş olabilir. Kaflı pediatrik ETT’leri seçerken ultrasonografik olarak ölçülen internal transvers krikoid genişliğinin kullanılması standartlaşmaktadır ve bu yaklaşım Down sendromlu hastalar için de uygun olabilir. Bu çocuklarda yerleştirilen kafsız ETT’lerin yaklaşık %20’si, aynı yaştaki diğer çocuklar için öngörülenlerden, çap olarak bir ya da iki ebat daha küçüktü. Gelişme geriliği olan hastalarda ETT büyüklüğünü ultrasonografik olarak elde edilen internal transvers krikoid genişliği, üretici tarafından belirtilen dış çap (DÇ) ve tüp ebatı hesaplaması yerine kaf kütlesine bağlı olarak gerçek Dǒa göre seçebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Endotrakeal tüp büyüklüğü, Down sendromu, kaflı endotrakeal tüp, pediatric


Kenji Kayashima, Ryo Yamasaki. Selecting an Appropriate Cuffed Endotracheal Tube Using Ultrasound of the Cricoid in a Child with Down Syndrome. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(4): 323-325

Corresponding Author: Kenji Kayashima, Japan


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar