Knowledge Levels and Attitudes of People Living in the City Centre of Nevşehir on Organ Donation and Transplantation [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(5): 250-257 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.87094  

Knowledge Levels and Attitudes of People Living in the City Centre of Nevşehir on Organ Donation and Transplantation

Mehmet Akif Yazar, Mehmet Barış Açıkgöz
Nevşehir Public Hospital, Intensive Care Unit, Nevşehir, Turkey

Objective: The purpose of this destrictive study was to determine the knowledge levels and attitudes of the people in Nevşehir on organ donation (OD).
Methods: The data of the study were collected with the questionnaire applied to 414 people residing in Nevşehir between February and May 2016.The primary and secondary endpoints of the present study were to determine attitudes and knowledge levels of participants about OD and transplantation,respectively.
Results: Four hundred and fourteen people between the ages 20 and 65 participated to the study.Eight point nine percent of the participants answered correctly to the question “What is necessary for donating organ?”;and 31.4% of them answered correctly to the question “What is the brain death?”.Fifty-three point one percent of the participants stated that they wanted to receive the reliable information on OD from OD Units.There was a close relationship between the high education level of participants to willing organ donation(p<0.05).Ninety-four point seven percent of participants stated that they did not want to donate organs,22.9% of them explained their decision with their religious belief and 19.6% of them stated that their families do not allow it.It was observed that people who accept organs from other people are more willing to donate the organs of their relatives(p<0.05).
Conclusion: It has been determined that the people living in Nevşehir do not have sufficient knowledge on OD,they had various concerns on the issue,and they wanted to receive information from OD Units.It can be used the exemplification and internalization in educational schedule to increase the OD.

Keywords: Organ donation, brain death, public opinion


Nevşehir İl Merkezinde Yaşayan Halkın Organ Bağışı ve Nakli Konusundaki Bilgi ve Tutumları

Mehmet Akif Yazar, Mehmet Barış Açıkgöz
Nevşehir Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Nevşehir, Türkiye

Amaç: Tanımlayıcı türdeki bu araştırmada Nevşehir halkının organ bağışı konusundaki bilgi ve tutumlarını saptamak amaçlanmıştır.
Yöntemler: Araştırma verileri Şubat-Mayıs 2016 tarihleri arasında Nevşehir’de ikamet eden 414 kişi üzerinde gerçekleştirilen anket formu aracılığıyla elde edildi. Araştırmanın birincil sonlanım noktası olarak katılımcıların organ bağışı ve nakli hakkındaki tutumları, ikincil sonlanım noktası olarak bilgi düzeyleri belirlendi.
Bulgular: Araştırmaya 20-65 yaş arası toplam 414 kişi katıldı. Katılımcıların %8.9’u “organ bağışında bulunmak için neler gereklidir?” sorusuna, %31.4’ü “beyin ölümü ne demektir?” sorusuna doğru olarak yanıt verebildi. Katılımcıların %53.1’i organ bağışı hakkındaki güvenilir bilgiyi organ bağışı biriminden elde etmek istediklerini belirtti. Yüksek eğitim düzeyi ile OB isteği arasında yakın bir ilişki olduğu gözlendi (p<0.05). Katılımcıların %94.7’si organ bağışında bulunmak istemediklerini; organ bağışında bulunmak istemeyenlerin %22.9’u dini inançları nedeniyle, %19.6’sı ailelerinin izin vermeyeceğini düşündükleri için bağışta bulunmak istemediklerini ifade ettiler. İhtiyaç halinde başka bir vericinin organını kabul edenlerin kendi yakınlarının organlarını bağışlama konusunda daha istekli oldukları görüldü (p<0.05).
Sonuç: Nevşehir halkının organ bağışı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı, bu konuda çeşitli kaygılar yaşadıkları, daha çok hekimlerin bilgisi dahilinde organ bağışı birimlerinden fikir almak istedikleri görülmüştür. Bağış oranlarında artışı sağlamada, eğitim programlarında örneklendirme ve içselleştirme yöntemleri kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Organ bağışı, beyin ölümü, halkın düşüncesi


Mehmet Akif Yazar, Mehmet Barış Açıkgöz. Knowledge Levels and Attitudes of People Living in the City Centre of Nevşehir on Organ Donation and Transplantation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(5): 250-257

Corresponding Author: Mehmet Akif Yazar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar