The Role of Transcranial Doppler Ultrasonography in the Diagnosis of Brain Death [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-82258 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.82258  

The Role of Transcranial Doppler Ultrasonography in the Diagnosis of Brain Death

Umut Sabri Kasapoğlu, Murat Haliloğlu, Beliz Bilgili, İsmail Cinel
Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Marmara University School Of Medicine, Istanbul, Turkey

Ancillary tests can be used for the diagnosis of brain death in cases wherein uncertainty exists regarding the neurological examination and apnoea test cannot be performed. Transcranial Doppler ultrasonography (TCD) is a useful, valid, non-invasive, portable, and repeatable ancillary test for the confirmation of brain death. Despite its varying sensitivity and specificity rates with regard to the diagnosis of the brain death, its clinical use has steadily increased in the intensive care unit because of its numerous superior properties. The use of TCD as an ancillary test for the diagnosis of brain death and cerebral circulatory arrest is discussed in the current review.

Keywords: Ancillary test, brain death, ultrasonography, Doppler, intensive care unit


Transkranial Doppler Ultrasonografinin Beyin Ölümü Tanısındaki Yeri

Umut Sabri Kasapoğlu, Murat Haliloğlu, Beliz Bilgili, İsmail Cinel
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Klinik bir tanı olan beyin ölümü tanısında nörolojik muayenenin ve apne testinin yapılamadığı durumlarda doğrulayıcı testlere başvurulmaktadır. Transkranial doppler ultrasonografi (TKD) beyin ölümü tanısında kullanılan noninvazif, tekrarlanabilir, hasta başı uygulanabilen geçerli ve kullanışlı doğrulayıcı bir ek testtir. Beyin ölümü tanısında TKD’nin değişen oranlarda duyarlılığı ve özgüllüğü olsa bile yöntemin birçok üstünlüğünün olması nedeni ile yoğun bakım klinik pratiğinde kullanımının giderek artması kaçınılmazdır. Bu derlemede serebral sirkülatuar arrest ve beyin ölümü tanısı için doğrulayıcı bir test olan TKD’nin kullanımı irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beyin ölümü, doğrulayıcı test, Doppler, ultrasonografi, yoğun bakım
Corresponding Author: İsmail Cinel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar