The role of transcranial doppler ultrasonography in the diagnosis of brain death [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-82258

The role of transcranial doppler ultrasonography in the diagnosis of brain death

Umut Sabri Kasapoğlu1, Murat Haliloğlu1, Beliz Bilgili2, İsmail Cinel1
1Department Of Intensive Care, Marmara University School Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Marmara University School Of Medicine, Istanbul, Turkey

Ancillary tests can be used for diagnosis of brain death, if uncertainty exists about the neurological examination and apnoea test cannot be performed. Transcranial doppler ultrasonography (TCD) is a useful, valid, non-invasive, portable, repeatable ancillary test for the confirmation of brain death. In spite of its sensitivity and specificity in varying rates in the diagnosis of the brain death, because of its many superiorities its clinical use has increased steadily in the intensive care unit. The use of transcranial doppler ultrasonography as an ancillary test for the diagnosis of brain death and cerebral circulatory arrest is discussed in this review.

Keywords: brain death, ultrasonography, doppler, ancillary test, intensive care


Transkranial doppler ultrasonografinin beyin ölümü tanısındaki yeri

Umut Sabri Kasapoğlu1, Murat Haliloğlu1, Beliz Bilgili2, İsmail Cinel1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

Klinik bir tanı olan beyin ölümü tanısında nörolojik muayenenin ve apne testinin yapılamadığı durumlarda doğrulayıcı testlere başvurulmaktadır. Transkranial doppler ultrasonografi (TKD) beyin ölümü tanısında kullanılan noninvazif, tekrarlanabilir, hasta başı uygulanabilen geçerli ve kullanışlı doğrulayıcı bir ek testtir. Beyin ölümü tanısında TKD’nin değişen oranlarda duyarlılığı ve özgüllüğü olsa bile yöntemin birçok üstünlüğünün olması nedeni ile yoğun bakım klinik pratiğinde kullanımının giderek artması kaçınılmazdır. Bu derlemede serebral sirkülatuar arrest ve beyin ölümü tanısı için doğrulayıcı bir test olan TKD’nin kullanımı irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: beyin ölümü, ultrasonografi, doppler, doğrulayıcı test, yoğun bakım
Corresponding Author: İsmail Cinel, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar