Evaluation of the Approaches of the Anaesthesiologists on Maintenance of Anaesthesia Machines [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(3): 134-141 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.80008  

Evaluation of the Approaches of the Anaesthesiologists on Maintenance of Anaesthesia Machines

Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık, Tuncer Şimşek, Hasan Ali Kiraz, Tuğba Doğu, Hüseyin Toman, Hasan Şahin, Mesut Erbaş
Department of Anaesthesiology And Reanimation, Canakkale Onsekiz Mart University Medical Faculty, Canakkale, Turkey

INTRODUCTION: In this study, we aimed to discuss the level of knowledge and approach on ‘maintenance, calibration and cleaning of anaesthesia devices’ among anaesthesiologists in Turkey.
METHODS: A questionnaire was prepared with 21 questions based on the Google document system, and these questionnaires were sent to the anaesthesiologists via e-mail.
RESULTS: Overall, 226 anaesthesiologists answered our survey. With respect to the maintenance and calibration, anaesthesiologists had sufficient information about the vaporizer and the carbon dioxide canister devices; however, information about the vital components, such as disassembly of the anaesthesia machine, flow sensor, oxygen sensor, battery and exhaust system, was insufficient. The cleaning and sterilization procedures were performed when the devices became dirty, and the bacteria filter was used only for the protection of the anaesthesia system. There was a lack of knowledge about how and which part of the anaesthesia device should be disinfected. In total, 85% of the survey participants were thinking of the need of additional education on anaesthesia machine maintenance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is observed that education about anaesthesia device maintenance, calibration and cleaning issues is obviously necessary for the anaesthesiology specialists in our country. We believe that it would be useful to highlight this issue to anaesthesia educational institutions and anaesthesia associations.

Keywords: Anaesthesia device, maintenance, calibration, hygiene


Anestezi Cihazı Bakımında Anestezi Uzmanlarının Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık, Tuncer Şimşek, Hasan Ali Kiraz, Tuğba Doğu, Hüseyin Toman, Hasan Şahin, Mesut Erbaş
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Türkiye’de anestezi uzmanlarının “anestezi cihazı bakımı, kalibrasyonu ve temizliği” konusundaki yaklaşımlarını ve bilgi düzeylerini tartışmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Google doküman sistemi üzerinden 21 soruluk bir anket hazırlanarak, e-posta aracılığıyla anestezi uzmanlarına ulaşıldı.
BULGULAR: Anketimizi 226 kişi cevapladı. Bakım ve kalibrasyonda; anestezi uzmanlarının vaporizatör ve karbondioksit kanisteri ile ilgili yeterli bilgi sahibi iken, anestezi cihazlarının nasıl söküldüğü, akış sensörü, oksijen sensörü, batarya ve atık gaz sistemi gibi hayati öneme sahip parçalar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları görüldü. Temizlik ve sterilizasyonda; cihaza en sık “sadece kirlendikçe” temizlik yapıldığı, bakteri filtresini anestezi sistemini koruyucu amaçla kullandıkları anlaşıldı. Anestezi cihazının hangi parçalarının nasıl dezenfekte edileceği konusunda yeterli bilgi sahibi olmadıkları görüldü. Katılımcıların %85’i anestezi cihaz bakımı konusunda eğitime ihtiyaçları olduğunu düşünüyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizde anestezi uzmanlarının anestezi cihazı bakımı, kalibrasyonu ve temizliği konularında eğitime ihtiyaç duydukları görülmektedir. Uzmanlık eğitimi veren kurumların ve anestezi derneklerinin bu konuya eğilmelerinin faydalı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anestezi cihazı, bakım, kalibrasyon, temizlik


Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık, Tuncer Şimşek, Hasan Ali Kiraz, Tuğba Doğu, Hüseyin Toman, Hasan Şahin, Mesut Erbaş. Evaluation of the Approaches of the Anaesthesiologists on Maintenance of Anaesthesia Machines. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(3): 134-141

Corresponding Author: Uğur Altınışık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar