A Comparison of the Effects of Lung Protective Ventilation and Conventional Ventilation on Thermoregulation During Anaesthesia [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(3): 173-178 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.73659  

A Comparison of the Effects of Lung Protective Ventilation and Conventional Ventilation on Thermoregulation During Anaesthesia

Ahmet Yüksek, Elif Doğan Bakı, Tuba Berrak Sarıtaş, Remziye Sıvacı
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Afyon Kocatepe University School of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey

Objective: During prolonged surgery, hypothermia is an unwanted condition that frequently develops and increases complication rates. It has been shown that positive end-expiratory pressure (PEEP) during mechanical ventilation reduces hypothermia development by providing earlier peripheral vasoconstriction. In the present study, an investigation was made of the effect of two different ventilation models on perioperative hypothermia development.
Methods: A total of 40 patients undergoing elective lumbar disc surgery were randomised to either the conventional group (Group C, n=20, tidal volume=10 mL kg-1, PEEP=0 cm H2O) or the lung protective ventilation group (Group P, n=20, tidal volume=6 mL kg-1, PEEP=5 cm H2O). Demographic data on gender, age, weight, height, preoperative–postoperative temperatures and haemodynamic values were recorded. The point where the forearm to fingertip skin temperature difference reached 0°C was determined as the peripheral vasoconstriction development. At this point, the core temperature was recorded as the thermoregulatory vasoconstriction threshold.
Results: Demographic characteristics of the patients and haemodynamic variables were similar between the groups. Preoperative and postoperative temperature gradients were not significantly different between the two groups (p=0.827). There was also no significant difference between the two groups in respect of the vasoconstriction threshold of the patients (p=0.432).
Conclusion: The study results showed that lung protective ventilation has no advantage in preserving the perioperative core temperature compared to conventional ventilation.

Keywords: Lung protective ventilation, thermoregulation, vasoconstriction threshold


Anestezi sırasında akciğer koruyucu ventilasyon ile geleneksel ventilasyonun termoregülasyon üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması

Ahmet Yüksek, Elif Doğan Bakı, Tuba Berrak Sarıtaş, Remziye Sıvacı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Afyonkarahisar

Amaç: Uzun süreli cerrahi sırasında hipotermi sıklıkla gelişen ve komplikasyon oranlarını artıran istenmeyen bir durumdur. Mekanik ventilasyon sırasında pozitif ekspirasyon basıncının (PEEP) erken periferik vazokonstriksiyon sağlayarak hipotermi gelişimini azalttığı gösterilmiştir. Bu çalışmada, iki farklı ventilasyon modelinin perioperatif hipotermi gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır.
Yöntemler: Elektif lomber disk cerrahisi uygulanan 40 hasta, geleneksel grubuna (Grup C, n = 20, tidal hacim = 10 ml / kg, PEEP = 0 cm H2O) veya akciğer koruyucu ventilasyon grubuna (Grup P, tidal hacim = 6 ml / kg, PEEP = 5 cm H20) randomize edildi. Hastaların cinsiyet, yaş, ağırlık, boy gibi demografik verileri, preoperatif-postoperatif sıcaklıklar ve hemodinamik değerlerin kaydedildi. Önkol-parmak ucu cilt sıcaklık farkının 0°C'ye ulaştığı nokta periferik vazokonstriksiyon gelişimi olarak ayarlandı ve bu noktada hastanın iç sıcaklığı vazokonstriksiyon eşiği olarak kayıt edildi.
Bulgular: Hastaların demografik özellikleri ve hemodinamik değişkenler gruplar arasında benzerdi. Preoperatif ve postoperatif sıcaklık farkları iki grup arasında anlamlı farklılık göstermedi (p=0.827). Hastaların vazokonstriksiyon eşiği açısından da gruplar arasında anlamlı farklılık yoktu (p = 0.432 ).
Sonuç: Çalışma sonuçları, akciğer koruyucu ventilasyonun geleneksel ventilasyona kıyasla perioperatif iç sıcaklığı korumada bir avantajının olmadığını göstermiştir.


Anahtar Kelimeler: Termoregulasyon, vazokonstrüksiyon eşiği, akciğer koruyucu ventilasyon


Ahmet Yüksek, Elif Doğan Bakı, Tuba Berrak Sarıtaş, Remziye Sıvacı. A Comparison of the Effects of Lung Protective Ventilation and Conventional Ventilation on Thermoregulation During Anaesthesia. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(3): 173-178

Corresponding Author: Elif Doğan Bakı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar