Understanding the Harms of HES: A Review of the Evidence to Date [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(2): 81-91 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.72681  

Understanding the Harms of HES: A Review of the Evidence to Date

M.Necmettin Ünal1, Konrad Reinhart2
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Centre for Sepsis Care and Control, Jena University Hospital, Jena, Germany

Intravenous (IV) fluid resuscitation is one of the most common interventions in intensive care medicine. Despite clear guidelines, the choice of IV fluid is largely dependent on physician preference instead of high-quality evidence of efficacy and safety. This is particularly the case for synthetic colloids, such as hydroxyethyl starch (HES). The use of HES in critical care has been associated with increased rates of acute kidney injury (AKI), renal replacement therapy and mortality. In light of this, current guidelines and scientific and regulatory bodies do not recommend the use of HES for fluid therapy in critical illness and caution against its use in many other settings. Despite this, HES products are still debated and used. Awareness of the indications, contraindications, doses, benefits and adverse effects for IV fluids, as well as recommendations from scientific and regulatory bodies, is essential to guarantee patients’ safety. Poor awareness of optimal IV fluid therapy has recently been revealed in some countries including Turkey. Therefore, we provide a review of fluids used for resuscitation, discuss safety data and adverse effects of HES, such as increased AKI and mortality, and discuss recent updates from scientific and regulatory bodies in order to raise awareness of fluid therapy. We conclude that given the lack of a clear benefit of HES in any clinical setting and the availability of safer alternatives, such as crystalloids and albumin, HES should be avoided.

Keywords: Acute kidney injury, AKI, critical illness, crystalloids, colloids, fluids, HES, hydroxyethyl starch, mortality, resuscitation, sepsis


HES’in Zararları: Bu güne kadar olan kanıtların gözden geçirilmesi

M.Necmettin Ünal1, Konrad Reinhart2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., Ankara, Türkiye
2Jena Üniversite Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon bölümü, Sepsis bakım ve kontrol merkezi, D-077, Jena, Almanya

İntravenöz (İV) sıvı resüsitasyonu, yoğun bakımda en sık yapılan girişimlerden birisidir. Son derece açık kılavuzlar mevcut olmasına karşın; İV sıvı seçimi, yüksek kaliteli etkinlik ve güvenlik kanıtı yerine büyük oranda hekimin tercihine bağlıdır. Bu özellikle hidroksietil nişasta (HES) gibi sentetik kolloidler için geçerlidir. Yoğun bakımlarda HES kullanımı artmış akut böbrek hasarı (AKI), renal replasman tedavisi (RRT) ve mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Bu bulgulara dayanarak mevcut kılavuzlar, bilimsel ve mevzuatı düzenleyici kuruluşlar kritik hastalıklarda sıvı tedavisi için HES kullanımını önermemekte ve bir çok farklı durumda kullanımı içinde önlem almayı önermektedir. Buna rağmen HES kullanımı hala tartışılmakta ve kullanılmaya devam edilmektedir.
İV sıvıların endikasyon, kontrendikasyon, doz, fayda ve yan etkilerinin yanı sıra bilimsel ve mevzuatı düzenleyen kuruluşların önerilerinin bilinmesi, hasta güvenliğinin sağlanması için gereklidir. Türkiyenin de dahil olduğu bazı ülkelerde optimal İV sıvı tedavisi konusunda farkındalığın yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, sıvı tedavisi farkındalığını arttırmak için bu derlemede resusitasyon için kullanılan sıvılar gözden geçirildi; HES’lerin güvenlik verileri, artmış AKI ve mortalite gibi yan etkileri, bilimsel ve mevzuat düzenleyen kuruluşlarının konu ile alakalı en son güncellemeleri tartışıldı. Sonuç olarak, HES’in hiç bir klinik durumda belirgin bir yararı olmadığı, kristaloidler ve albumin gibi daha güvenli alternatiflerinin olduğu göz önüne alınarak HES’lerin kullanımından kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, kritik hastalık, kolloidler, sıvı, resüsitasyon, hidroksietil nişasta, HES, Akut böbrek hasarı, AKI, mortalite


M.Necmettin Ünal, Konrad Reinhart. Understanding the Harms of HES: A Review of the Evidence to Date. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(2): 81-91

Corresponding Author: M.Necmettin Ünal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar