A Pilot Project Using Eye-Tracking Technology to Design a Standardised Anaesthesia Workspace [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(6): 411-415 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.67934  

A Pilot Project Using Eye-Tracking Technology to Design a Standardised Anaesthesia Workspace

Jaber Hanhan1, Roderick King2, T. Kyle Harrison3, Alex Kou3, Steven K. Howard3, Lindsay K. Borg4, Cynthia Shum5, Ankeet D. Udani6, Edward R. Mariano3
1University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, Utah, USA
2Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA
3Department of Anaesthesiology, Perioperative and Pain Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA; Anesthesiology and Perioperative Care Service, Veterans Affairs Palo Alto Health Care System, Palo Alto, CA, USA
4Department of Anaesthesiology, Kaiser Permanente Northwest, Portland, OR, USA
5Anesthesiology and Perioperative Care Service, Veterans Affairs Palo Alto Health Care System, Palo Alto, CA, USA
6Department of Anaesthesiology, Duke University School of Medicine, Durham, NC, USA

Objective: Maximising safe handoff procedures ensures patient safety. Anaesthesiology practices have primarily focused on developing better communication tools. However, these tools tend to ignore the physical layout of the anaesthesia workspace itself. Standardising the anaesthesia workspace has the potential to improve patient safety. The design process should incorporate end user feedback and objective data.
Methods: This pilot project aims to design a standardised anaesthesia workspace using eye-tracking technology at a single university-affiliated Veterans Affairs hospital. Twelve practising anaesthesiologists observed a series of images representing five clinical scenarios. Each of these had a question prompting them to look for certain items commonly found in the anaesthesia workspace. Using eye-tracking technology, the gaze data of participants were recorded. These data were used to generate heat maps of the specific areas of interest in the workspace that received the most fixation counts.
Results: The laryngoscope and propofol had the highest percentages of gaze fixations on the left-hand side of the workstation, in closest proximity to the anaesthesiologist. Atropine, although the highest percentage of gaze fixations (33%) placed it on the right-hand side of the workstation, also had 25% of gaze fixations centred over the anaesthesia cart.
Conclusion: Gaze fixation analyses showed that anaesthesiologists identified locations for the laryngoscope and propofol within easy reach and emergency medications further away. Because eye tracking can provide objective data to influence the design process, it may be useful when developing standardised anaesthesia workspace templates for individual practices.

Keywords: Eye tracking, workspace, anaesthesia, design, patient safety, handoffs


Standart Anestezi Çalışma Alanını Tasarlamak için Göz İzleme Teknolojisinin Kullanıldığı Bir Pilot Proje

Jaber Hanhan1, Roderick King2, T. Kyle Harrison3, Alex Kou3, Steven K. Howard3, Lindsay K. Borg4, Cynthia Shum5, Ankeet D. Udani6, Edward R. Mariano3
1Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi, Salt Lake City Üniversitesi, Utah, ABD
2Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi, Stanford, CA, ABD
3Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji, Perioperatif ve Ağrı Tıbbı, Stanford, CA, ABD; Anesteziyoloji ve Perioperatif Bakım Hizmeti, Gazi İşleri Palo Alto Sağlık Sistemi, Palo Alto, CA, ABD
4Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Kaiser Permanente Northwest, Portland, OR, ABD
5Anesteziyoloji ve Perioperatif Bakım Hizmeti, Gazi İşleri Palo Alto Sağlık Sistemi, Palo Alto, CA, ABD
6Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Durham, NC, ABD

Amaç: Güvenli geçiş prosedürlerinin en yüksek seviyeye çıkarılması, hasta güvenliğini sağlar. Anesteziyoloji uygulamaları her zaman öncelikli olarak daha iyi iletişim araçları geliştirmeye odaklanmıştır. Bununla birlikte, bu araçlar anestezi çalışma alanının fiziksel düzenini göz ardı etme eğilimindedir. Anestezi çalışma alanının standartlaştırılması, hasta güvenliğini artırma potansiyeline sahiptir. Tasarım sürecinde son kullanıcının geri bildirimi ve objektif veriler de dikkate alınmalıdır.
Yöntemler: Bu pilot proje, üniversiteye bağlı bir Gazi hastanesinde göz izleme teknolojisini kullanarak standart bir anestezi çalışma alanı tasarlamayı amaçlamaktadır. On iki anestezi uzmanı, beş klinik senaryoyu temsil eden bir dizi görüntüyü incelediler. Her birinin, anestezi çalışma alanında yaygın olarak bulunan belirli gereçleri aramaya yönlendiren bir sorusu vardı. Göz izleme teknolojisini kullanarak, katılımcıların bakış verileri kaydedildi. Bu veriler, çalışma alanında en fazla bakış sabitlenmesi sayısı alan belirli alanların ısı haritalarını oluşturmak için kullanıldı.
Bulgular: Laringoskop ve propofolun anestezi uzmanına en yakın mesafede, çalışma alanının sol tarafında en yüksek bakış sabitlenmesi oranlarına sahip olduğu bulundu. En yüksek yüzdesel sabitlenme oranının (%33) çalışma alanının sağ tarafında olmasına rağmen, Atropin, anestezi arabasının üzerinde odaklanmış bakışların %25'ini almıştır.
Sonuç: Yapılan analizler, anestezi uzmanlarının laringoskop ve propofolu daha kolay ulaşılır lokasyonlarda tuttuklarını ancak acil ilaçların daha uzakta olduklarını göstermiştir. Göz izleme tasarım sürecini etkileyecek objektif veriler sağladığından, bireysel uygulamalar için standartlaştırılmış anestezi çalışma alanı şablonları geliştirilirken yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Göz izleme, çalışma alanı, anestezi, tasarım, hasta güvenliği, geçiş


Jaber Hanhan, Roderick King, T. Kyle Harrison, Alex Kou, Steven K. Howard, Lindsay K. Borg, Cynthia Shum, Ankeet D. Udani, Edward R. Mariano. A Pilot Project Using Eye-Tracking Technology to Design a Standardised Anaesthesia Workspace. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(6): 411-415

Corresponding Author: Edward R. Mariano, United States


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar