Effect of Concurrent Lidocaine, Remifentanil and Methylprednisolone Use on the Clinical Effect of Sugammadex under General Anaesthesia in Rats [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-67760 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.67760  

Effect of Concurrent Lidocaine, Remifentanil and Methylprednisolone Use on the Clinical Effect of Sugammadex under General Anaesthesia in Rats

Tünay Kandemir, Erbin Kandemir, Tuğba Aşkın, Selda Muslu, Gonca Oğuz Tuncel, Süheyla Ünver
Department of Anaesthesia, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objective: In an in vitro study, lidocaine, remifentanil and methylprednisolone produced inclusion complexes with sugammadex, which lead to a decrease in free and active concentrations of sugammadex. When used concurrently with these drugs, it is likely that the time for sugammadex to reverse a neuromuscular blockade is going to be prolonged due to a synergistic pharmacokinetic or pharmacodynamic interaction. The aim of the present study was to investigate whether concurrent use of sugammadex with remifentanil, lidocaine and methylprednisolone led to a decrease in the neuromuscular blockade reversal effect of sugammadex produced with neuromuscular blockade agent (NMBA) rocuronium.
Methods: The present study included 42 male Wistar rats. They were randomised into 7 groups, with 6 rats per group. The first group was the control group, the second group received remifentanil and methylprednisolone, the third lidocaine and methylprednisolone, the fourth remifentanil, the fifth lidocaine, the sixth methylprednisolone and the seventh lidocaine and remifentanil. All groups were administered 3.2 mg kg-1 rocuronium for neuromuscular blockade after the administration of study drugs. When the train of four (TOF) value was 0, all groups were administered 16 mg kg-1 sugammadex for the reversal of neuromuscular blockade. With a TOF Watch SX device, the time to TOF ≥0.9 was recorded.
Results: When the control group was compared with Groups 3, 4, 5, 6 and 7, no statistically significant difference was found. However, in Group 2, time to TOF ≥0.9 was prolonged significantly when compared with the control group.
Conclusion: We suggest that remifentanil and methylprednisolone used concurrently with sugammadex lead to a decrease in sugammadex reversal effect by giving rise to decrease in its free and active concentrations probably via displacement in rats.

Keywords: Lidocaine, methylprednisolone, neuromuscular blockade, remifentanil, sugammadex


Genel Anestezi Altındaki Sıçanlarda Eşzamanlı Lidokain, Remifentanil ve Metilprednizolon Uygulamasının Sugammadex Üzerine Etkisi

Tünay Kandemir, Erbin Kandemir, Tuğba Aşkın, Selda Muslu, Gonca Oğuz Tuncel, Süheyla Ünver
Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği Ankara, Türkiye

Amaç: İnvitro bir çalışmada lidokain, remifentanil ve metilprednizolonun sugammadeks ile inklüzyon kompleksi oluşturarak sugammadeksin serbest ve aktif konsantrasyonlarında azalmaya sebep olduğu bildirilmiştir. Eş zamanlı olarak kullanımlarında tek başlarına kullanımlarına göre sinerjik farmakokinetik veya farmakodinamik etkileşim ile sugammadeksin nöromüsküler blokajı geri döndürme zamanında uzamaya sebep olması muhtemeldir. Biz bu çalışmada sugammadeks ile eş zamanlı olarak remifentanil, lidokain ve metiprednizolon kullanımının sugammadeksin NMBA rokuronyum ile oluşan nöromüsküler blokajı geri döndürücü etkisinde azalmaya sebep olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Bu çalışma 42 adet sıçan üzerinde yapıldı. Sıçanlar rastgele her grupta 6 sıçan olmak üzere 7 gruba ayrıldı. 1. gruba serum fizyolojik, 2. gruba metilprednizolon ve remifentanil, 3. gruba lidokain ve metilprednizolon, 4. gruba remifentanil, 5. gruba lidokain, 6. gruba metilprednizolon ve 7. gruba lidokain ve remifentanil uygulandı.Tüm gruplara çalışma ilaçlarının uygulanmasının ardından nöromüsküler blokaj için rokuronyum uygulandı. TOF 0 olduğu zaman tüm gruplara nöromüsküler bloğun geri çevrilmesi için sugammadeks uygulandı. TOF Watch cihazı üzerinde TOF un ≥ 0.9 olma zamanı kaydedildi.
Bulgular: Kontrol grubu ile grup 3,4,5,6,7 karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Ancak kontrol grubu ile grup 2 karşılaştırıldığında sürenin istatistiksel olarak anlamlı uzadığı bulundu.
Sonuç: Sonuç olarak sıçanlarda sugammadeks ile birlikte eş zamanlı kullanılan remifentanil ve metilprednizon büyük olasılıkla yerdeğiştirme ile, sugammadeksin serbest ve aktif konsantrasyonunda azalmaya sebep olarak sugammdeksin reversal etkisinde azalmaya sebep oduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Lidokain, Remifentanil, Metilprednizolon, Sugammadex, Nöromüsküler blokaj
Corresponding Author: Tünay Kandemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar