Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index-Expanded Indexed Journals in the Field of Anaesthesiology: A Bibliographic Analysis [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(1): 26-35 | DOI: 10.5152/TJAR.2017.66587  

Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index-Expanded Indexed Journals in the Field of Anaesthesiology: A Bibliographic Analysis

Şule Özbilgin1, Volkan Hancı2
1Dokuz Eylul Universty School of Medicine, Anaesthesiology and Reanimation, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylul Universty School of Medicine, Anaesthesiology and Reanimation, İntensive Care, İzmir, Turkey

Objective: Our study aimed to assess Turkish publications in Science Citation Index (SCI) and Science Citation Index Expanded (SCI-E) indexed journals in the field of ‘anaesthesiology’.
Methods: Journals related to ‘anaesthesiology’ in the Science Citation Index-Expanded database of ‘Thomson Reuter Web of Science’ were searched. The search engine of Institute for Scientific Information (ISI) Web of Science (WoS) was used in the advanced mode by typing ‘IS=ISSN number’ to identify publications in the journal. By typing ‘IS=ISSN number AND CU=Turkey’, Turkish papers on anaesthesiology were found. If Turkish and non-Turkish authors had collaborated, the article was included in the search when the corresponding author had provided a Turkey-based address. The catalogue information and statistics were used to determine Turkish publications as the percentage of total publications and the annual mean number of Turkish publications. In WoS, ‘SU=anesthesiology’ was used to determine the number, country, year and topic distributions of publications from 1975 to date and within the last 10 years. The citation numbers and h-indices were determined based on the country for publications within the last 10 years.
Results: From 1975 to the early 2000s Turkey was 20th in the list of countries with highest number of publications on anaesthesiology, however in the last 10 years Turkey moved up to 18th place. Its mean citation number has been 4.64, and it remains the 2nd lowest country pertaining to citations among the 22 countries with the most number of publications. According to the percentage of publications in the field of anaesthesiology, the journals with highest rate of Turkish publications were Revista Brasileira de Anestesiologia, European Journal of Anaesthesiology and Journal of Anesthesia.
Conclusion: In the field of anaesthesiology, the highest number of articles from Turkey was published in Revista Brasileira de Anestesiologia, European Journal of Anaesthesiology and Journal of Anesthesia. The mean citation number from these publications was 4.64.

Keywords: Anaesthesiology, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, Turkey


Anesteziyoloji Alanında Science Citation Index ve Citation Index-Expanded İndekslenen Dergilerde Türkiye Kaynaklı Yayınlar: Bibliografik Bir Analiz

Şule Özbilgin1, Volkan Hancı2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Yoğun Bakım Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı Science Citation Index (SCI) ve Science Citation Index Expanded (SCI-E) kapsamındaki Aneteziyoloji dergilerinde Türkiye kaynaklı yayınların değerlendirmesi ve dünya verileriyle karşılaştırmasıdır.
Yöntemler: Science Citation Index Expanded dergilerde “anesteziyoloji (anaesthesiology)” seçilerek dergilerin ISSN’lerine ulaşıldı. Institute for Scientific Information’ın (ISI) Web of Science (WoS) arama motorunda, advanced modunda “IS=ISSN numarası” yazılarak derginin tüm yayınları, “IS=ISSN numarası AND CU=Turkey” yazılarak, Türkiye kaynaklı makaleler belirlendi. Türk ve Türk olmayan yazarların birlikte çalıştığı makalelerde, sorumlu yazar Türkiye adresliyse makale çalışmaya alındı. Dergilerin katolog bilgileri, yayın yaptığı süre, toplam yayın adetleri, Türkiye kaynaklı yayınlar, impact faktörü kullanılarak ilgili derginin tüm yayınları içinde Türkiye kaynaklı yayınların % oranları ve Türkiye kaynaklı yıllık yayın ortalaması belirlendi. Ek olarak yine WoS’da, advanced modunda “SU=anesthesiology” yazılarak anestezi alanında yayınlanmış yayın sayısal bilgileri, ülke dağılımları, yıl dağılımları, konu dağılımları 1975 yılından günümüze ve son 10 yılı içerisine olacak şekilde belirlendi. Ülkelerin son 10 yıllık atıf sayıları ve h-indeksleri de ülkelere göre olacak şekilde belirlendi.
Bulgular: Türkiye Anesteziyoloji alanında en fazla yayını olan ülkeler arasında 1975’ten günümüze olan sıralamada 20., son 10 yıllık sıralamada 18. sıradadır. Ortalama atıf sayısı 4.64 olup en çok yayını bulunan 22 ülke arasında atıf sayısı en düşük 2. ülkedir. Anesteziyoloji alanında ülkemizden yayın kabul yüzdesine göre en yüksek oranda yazı kabul eden dergiler Revista Brasileira de Anestesiologia, European Journal of Anaesthesiology ve Journal of Anesthesia olarak belirlendi.
Sonuç: Anesteziyoloji alanında ülkemiz kaynaklı yayınların en yüksek oranlarda Revista Brasileira de Anestesiologia, European Journal of Anaesthesiology ve Journal of Anesthesia dergilerinde yayınlandığı, bu yayınların ortalama atıf sayısının 4.64 olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anesteziyoloji, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, Türkiye


Şule Özbilgin, Volkan Hancı. Turkish Publications in Science Citation Index and Citation Index-Expanded Indexed Journals in the Field of Anaesthesiology: A Bibliographic Analysis. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2017; 45(1): 26-35

Corresponding Author: Şule Özbilgin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar