How effectively are intensive care unit beds used in our region? [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-65289

How effectively are intensive care unit beds used in our region?

Esma Meltem Şimşek1, Seval İzdeş2, Ümit Murat Parpucu6, Fatma Ulus3, Mustafa Özgür Cırık4, Suheyla Ünver5
1Ankara Province Heath Directorate Presidency of Public Hospitals
2Ankara Atatürk Education Research Hospital
3Ankara Keçiören Education Research Hospita
4Ankara Atatürk Thoracic and Thoracic Surgery Education Research Ho
5Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Education Research Hospital
6Ankara Province Heath Directorate Presidency of Pharmaceutical and Medical Device Services

Objective: The demand for critical care facilities is also growing in our Country. In this study, we investigated the incidence and causes of inappropriate admissions to adult intensive care units (ICUs) in our region in order to facilitate the planning of bed numbers.
Methods: A team of specialists made an unannounced visit to level 1, 2, and 3 adult ICUs in 12 hospitals in our region between June 2014 and January 2015. A total of 290 ICU patients were evaluated.

Results: The rate of inappropriate ICU admission was 55.9%, and the most common reason was the lack of a lower level ICU. Palliative patients comprised 35.5% of the ICU patients, 68% of whom should have been in home care. The rate of inappropriate admission was 16.7% higher in open ICUs compared to closed ICUs.
Conclusion: Our results indicate that instead of increasing the number of beds in level 2 and 3 ICUs, hospitals should increase the number of level 1 ICU beds. In addition, we believe that the existing beds could be utilized more effectively if all ICUs implemented a closed management style and if there was better coordination between ICUs.

Keywords: Intensive care unit, patient admission, triage, utilization


Bölgemizde Yoğun Bakım Yatakları Ne kadar Etkin Kullanılıyor?

Esma Meltem Şimşek1, Seval İzdeş2, Ümit Murat Parpucu6, Fatma Ulus3, Mustafa Özgür Cırık4, Suheyla Ünver5
1Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı
2Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım
3Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım
4Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım
5Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım
6Ankara İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı

Amaç: Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de yoğun bakım yatak ihtiyacı giderek artmaktadır. Çalışmamızda bölgemizdeki erişkin yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) yatak sayısı planlaması yapabilmek içi uygunsuz yatış oranlarını ve nedenlerini incelemeyi amaçladık..
Yöntemler: Etik Kurul izni alınarak Haziran 2014-Ocak 2015 tarihlerinde bölgemizdeki 12 hastanenin (6’si eğitim araştırma, 6’sı devlet hastanesi) 1., 2. ve 3. basamak erişkin YBܒ lerindeki toplam 290 hasta uzman ekip tarafından, habersiz olarak bir kez ziyaret edildi ve doldurulan formları retrospektif olarak Shapiro-Wilks ve Pearson ki kare testi kullanılarak değerlendirildi
Bulgular: Uygunsuz yatış oranı % 55.9 ‘du ve bunun nedeni en fazla alt basamak YBÜ olmamasıydı. Yatan hastaların %35. 5’inin bakım hastası olduğu, bunun da %68’unun bakımının evde devam etmesi gerektiği belirlendi. Açık YBܒ lerinde kapalı YBܒ lerine göre % 16.7 daha fazla uygunsuz yatış tespit edildi. Açık YBܒ lerinde daha çok 3. ve 4 derece öncelikli hastaların alındığını ve açık YBܒ lerinde kapalı YBܒ lerine göre daha çok servis hastası yattığı belirlendi.

Sonuç: Sonuç olarak Bölgemizde yaptığımız bu çalışmanın tüm Türkiye’yi yansıttığı düşünülürse, giderek artacak YB ihtiyacını karşılamak için, 2.-3. Basamak YB yatak sayısını artırmaktansa, aynı hastane bünyesinde 1. basamak YB yatak sayısını ya da postanestezik bakım üniteleri gibi üniteleri yaygınlaştırmak gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca tüm YBܒ lerinin kapalı YB şekline getirilmesi ve YB’ lar arasında koordinasyon sağlanmasıyla mevcut yatakların daha etkin kullanılabileceği düşüncesindeyiz.


Anahtar Kelimeler: yoğun bakım ünitesi, hasta kabul, triaj, etkin kullanım.
Corresponding Author: Esma Meltem Şimşek, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar