The Effects of Lidocaine with Epinephrine on Bupivacaine-Induced Cardiotoxicity [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(6): 447-452 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.64624  

The Effects of Lidocaine with Epinephrine on Bupivacaine-Induced Cardiotoxicity

Ersöz Gonca, Duygu Çatlı
Department of Biology, Faculty of Science and Art, Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

Objective: Bupivacaine, a local anaesthetic substance, is used as a regional-anaesthesia agent. Lidocaine, a sodium channel blocker, is used in combination with epinephrine for regional anaesthesia. We aimed to evaluate the effects of lidocaine with epinephrine (LE) at different doses on bupivacaine-induced cardiotoxicity in rats.
Methods: In our study, 24 Wistar albino rats were divided into four groups: I) Control; II) LE, 1 mg kg−1; III) LE, 3 mg kg−1 and IV) LE, 6 mg kg−1. Intravenous bupivacaine was administered at a dose of 3 mg kg−1 min−1 to the anaesthetized rats in all groups until cardiac asystole was achieved. LE was administered at the doses of 1, 3 and 6 mg kg−1 min−1 using infusion, simultaneously with bupivacaine. The asystole time and 75% decrement time in mean arterial blood pressure (MABP) were determined. P-Q, Q-T and QRS intervals were measured using electrocardiography (ECG) recordings.
Results: LE significantly increased the asystole time and 75% decrement time in MABP at the doses of 3 and 6 mg kg−1 compared to the control group (p<0.05) and significantly increased these values at the dose of 1 mg kg−1 compared to the control and other treatment groups (p<0.05). LE abolished the prolongation of P-Q, Q-T and QRS intervals in ECG recordings at the dose of 1 mg kg−1 (p<0.05).
Conclusion: These results reveal that LE has a protective effect against bupivacaine cardiotoxicity. In clinical application, the simultaneous application of LE and bupivacaine may reduce the risk of cardiotoxicity due to bupivacaine.

Keywords: Bupivacaine, cardiotoxicity, lidocaine with epinephrine, rat


Epinefrinli Lidokain’in Bupivakainin Neden Olduğu Kardiyotoksisite Üzerine Etkileri

Ersöz Gonca, Duygu Çatlı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Amaç: Bupivakain bölgesel anestezide kullanılan lokal anestetik bir maddedir. Bir sodyum kanal blokeri olan lidokain epinefrin ile kombine olarak bölgesel anestezide kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda farklı dozlarda verilen epinefrinli lidokain’in (EL) bupivakain kardiyotoksisitesi üzerine etkilerini araştırmaktır.
Yöntemler: Çalışmamızda 24 adet erkek Wistar albino türü sıçan 4 gruba ayrıldı. I) Kontrol, II) EL, 1 mg kg-1, III) EL, 3 mg kg-1 ve IV) EL, 6 mg kg-1. Bupivakain tüm gruplarda anestezi verilmiş sıçanlara IV yolla 3 mg kg-1 dk-1 dozda asistoli görülene kadar verildi. EL 1, 3 ve 6 mg kg-1 dk-1 dozda bupivakain ile eş zamanlı olarak infüzyon ile verildi. Asistoliye kadar geçen süre ve ortalama arter kan basıncındaki %75 azalma süresi belirlendi. EKG kayıtlarından P-Q, Q-T ve QRS uzunlukları hesaplandı.
Bulgular: EL 3 ve 6 mg kg-1 dozlarda asistoli süresi ve ortalama arter kan basıncında %75 azalma süresini kontrole göre (p<0,05), 1 mg kg-1 dozda ise bu değerleri kontrol ve diğer tüm tedavi gruplarına göre anlamlı arttırdı (p<0,05). EL 1 mg kg-1 dozda EKG’de P-Q, Q-T ve QRS uzunluklarındaki artışı ortadan kaldırdı (p<0,05).
Sonuç: Bu sonuçlar EL’nin bupivakain kardiyotoksitesine karşı koruyucu etkili olduğunu göstermektedir. Klinik uygulamada, EL’nin, bupivakain anestezisi ile eş zamanlı uygulanması bupivakainin kardiyotoksisite riskini azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Bupivakain, kardiyotoksisite, epinefrinli lidokain, sıçan


Ersöz Gonca, Duygu Çatlı. The Effects of Lidocaine with Epinephrine on Bupivacaine-Induced Cardiotoxicity. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(6): 447-452

Corresponding Author: Ersöz Gonca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar