Sugammadex in a Patient with Brugada Syndrome [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 99-101 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.60973  

Sugammadex in a Patient with Brugada Syndrome

Ebru Biricik, Zehra Hatipoğlu, Çağatay Küçükbingöz
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Brugada Syndrome was first described in1992 by Pedro Brugada as a genetic syndrome that is characterized by ventricular arrhythmias that may result in sudden cardiac arrest. In particular, a right bundle branch block and ST segment elevation in the right precordial leads are observed. Many perioperative pharmalogical and physiological factors can trigger malignant arrhythmias. Although it is a rare condition, the anaesthestic management of Brugada syndrome is important because of the potentially fatal complications. Many anaesthetics have been administered during the operation of patients with Brugada Syndrome. The use of sugammadex instead of the anaesthetic management of patients with Brugada syndrome is discussed in this study.

Keywords: Brugada Syndrome, sugammadex, anaesthesia


Brugada Sendromlu Hastada Sugammadeks Kullanımı

Ebru Biricik, Zehra Hatipoğlu, Çağatay Küçükbingöz
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

Brugada Sendromu ilk kez 1992 yılında Pedro Brugada tarafından tanımlanan, ani kalp durması ile sonuçlanabilen ventrikül aritmileri ile karakterize genetik bir sendromdur. Bu sendromda özellikle sağ dal bloğu ve sağ prekordiyal derivasyonlarda ST segment elevasyonu gözlenmektedir. Perioperatif birçok farmakolojik ve fizyolojik faktör bu malign aritmileri tetikleyebilir. Nadir görülen bir durum olmasına rağmen ölümcül komplikasyonlarla seyredebildiğinden Brugada Sendromunda anestezi uygulaması önem arz etmektedir. Brugada sendromlu hastaların ameliyatlarında birçok anestezi ilacı uygulanmıştır. Bu makalede sugammadeks kullanımının genel anestezi uygulanan Brugada sendromlu hastadaki yeri tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Brugada Sendromu, sugammadeks, anestezi


Ebru Biricik, Zehra Hatipoğlu, Çağatay Küçükbingöz. Sugammadex in a Patient with Brugada Syndrome. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 99-101

Corresponding Author: Ebru Biricik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar