The effect of general anesthesia on the middle ear pressure [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-52284

The effect of general anesthesia on the middle ear pressure

Engin Deniz1, Sevtap Hekimoğlu Şahin2, Necdet Sut3
1Trakya University Medical Faculty, Department of Anaesthesiology, Staff Anaesthesiologist.
2Trakya University Medical Faculty, Department of Anaesthesiology, Professor of Anaesthesia.
3Trakya University Medical Faculty, Department of Biostatistics, Professor of Biostatistics.

Objective: Inhalation agents can have varying degrees of effects on the middle ear pressure (MEP). We aimed at investigating the effect of sevoflurane and desflurane, agents used in patients who do not have any ear pathology and undergo surgery under general anaesthesia, on the MEP.
Methods: Fifty adult patients who were scheduled to undergo inguinal hernia and lower extremity surgery were included in our study. All patients were aged between 20-60, and belonged to ASA I-III class. Patients were divided into two groups according to inhalation agent administered for the surgery; Sevofluran, Group S (n=25) and Desfluran, Group D (N=25). Anaesthetic agents, intraoperative end tidal carbon dioxide and airway pressures were recorded. MEP were measured for both ears preoperatively, at intraoperative 5th, 10th, 15th minutes, and at postoperative 10th, 30th minutes.
Results: The MEP at intraoperative 10th minute was significantly higher in Group D compared to Group S. In Group D, the MEP increased significantly at intraoperative 10th, 15th minutes and postoperative 30th minutes, compared to preoperative values. In Group S, the MEP increased significantly at postoperative 10th minutes, compared to preoperative values.
Conclusion: We found that desflurane increases the MEP during intraoperative and postoperative period compared to sevoflurane

Keywords: middle ear pressure, sevoflurane, desflurane


Genel anestezinin orta kulak basıncına etkisi

Engin Deniz1, Sevtap Hekimoğlu Şahin2, Necdet Sut3
1Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. Uzm.Dr
2Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. Prof.Dr.
3Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD. Prof.Dr.

Amaç: İnhalasyon ajanları orta kulak basıncına (MEP) değişen derecelerde etkilere sahip olabilir. Genel anestezi altında cerrahi uygulanan, herhangi bir kulak patolojisi olmayan hastalarda kullanılan sevofluran ve desfluranın MEP üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Çalışmamıza inguinal herni ve alt ekstremite cerrahisi geçirecek 50 erişkin hasta dahil edildi. Tüm hastalar 20-60 yaşları arasındaydı ve ASA I-III sınıfına aitti. Hastalar ameliyat için uygulanan inhalasyon ajanına göre iki gruba ayrıldı; Sevofluran, Grup S (n = 25) ve Desfluran, Grup D (N = 25). Anestetik ajanlar, intraoperatif soluk sonu karbon dioksit ve hava yolu basınçları kaydedildi. Preoperatif her iki kulak için MEP, intraoperatif 5., 10., 15. dakika ve postoperatif 10. 30. dakikalarda ölçüldü.
Bulgular: İntraoperatif 10. Dakikadaki MEP, Grup D'de Grup S'ye göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Grup D'de preoperatif değerlere göre ameliyat sonrası 30. dakikada ve intraoperatif 10., 15. dakikalarda MEP anlamlı olarak artmış bulundu. Grup S 'de ise preoperatif değerlere göre postoperatif 10. dakikada MEP anlamlı olarak artmış bulundu.
Sonuç: Desofluranın intraoperatif ve postoperatif dönemde sevofluran ile kıyaslandığında MEP'yi artırdığıbulundu

Anahtar Kelimeler: Orta kulak basıncı, sevofluran, desfluran
Corresponding Author: Sevtap Hekimoğlu Şahin, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar