Use of the Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block in Segmental Mastectomy [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(2): 158-160 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.50024  

Use of the Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block in Segmental Mastectomy

Onur Selvi, Serkan Tulgar
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Maltepe University School of Medicine, İstanbul, Turkey

Erector spinae plane (ESP) block is a recently described regional anaesthesia/analgesia technique. Although there is stil no consensus on its mechanism, the published case series seem to promise a new block for both chronic and acute pain. In this case report, the use of ESP block in 47-year-old female patient scheduled for bilateral segmental mastectomy surgery is presented. ESP was formerly reported for rib fracture, bariatric surgery, open abdominal surgery and breast implant surgery. To the best of our knowledge, no article has been published for ESP block in breast cancer surgery including axillary dissection.

Keywords: Analgesia, breast cancer, operations, regional anaesthesia


Ultrason rehberliğinde erektör spina plan bloğunun segmental mastektomi cerrahisinde kullanımı: olgu sunumu

Onur Selvi, Serkan Tulgar
Maltepe Üniveristesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

Erektör spina plan bloğu (ESP) yeni tanımlanmış bir rejyonal anestezi/analjezi tekniğidir. Mekanizması hakkında ortak bir fikir birliği bulunmamasına rağmen, yayınlanan olgu serilerinde kronik ve akut ağrı için kullanılabilecek yeni bir blok olabileceğini vadetmektedir. Bu olgu sunumunda bilateral segmental mastektomi planlanan 47 yaşında kadın hastada ESP bloğunun kullanımı sunulmuştur. ESP bloğunun kullanımı daha önce kot kırığı, bariatrik cerrahi, açık batın cerrahisi ve meme implantı yerleştirilmesi operasyonunda rapor edilmiştir. Literatürde aksiller diseksiyon içeren meme kanseri cerrahisinde ESP blok kullanımına dair daha önce yayınlanmış bir yayına rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Analjezi, meme kanseri, operasyonlar, rejyonal anestezi


Onur Selvi, Serkan Tulgar. Use of the Ultrasound-Guided Erector Spinae Plane Block in Segmental Mastectomy. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(2): 158-160

Corresponding Author: Onur Selvi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar