Non-invasive mechanical ventilation in critically ill trauma patients: A systematic review [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 88-95 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.46762  

Non-invasive mechanical ventilation in critically ill trauma patients: A systematic review

Annia Schreiber1, Fatma Yıldırım2, Giovanni Ferrari3, Andrea Antonelli4, Pablo Bayoumy Delis5, Murat Gündüz6, Karez Marcin7, Peter Papadakos8, Roberto Cosentini9, Yalım Dikmen10, Antonio M Esquinas5
1Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Respiratory Intensive Care Unit and Pulmonary Rehabilitation Unit, Pavia, Italy
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Research and Education Hospital, Intensive Care Unit, Ankara, Turkey
3Ospedale Mauriziano, Department of Respiratory Medicine, Turin Italy
4Allergologia e Fisiopatologia Respiratoria, ASO S. Croce e Carle Cuneo, Cuneo, Italy.
5Hospital Morales Meseguer, Intensive Care Unit, Murcia, Spain.
6Cukurova University, Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Intensive Care Unit, Adana, Turkey
7University of Rochester, Department of Anesthesiology, Critical Care Medicine, Rochester, New York
8University of Rochester, Department of Anesthesiology,Surgery and Neurosurgery, Critical Care Medicine, Rochester, New York
9Emergency Medicine Department, Gruppo NIV, Fondazione IRCCS Ca
10Istanbul University, Cerrahpaşa Medical School, Department of Anesthesiology and Reanimation, Intensive Care Unit, Istanbul, Turkey

The literature on non-invasive mechanical ventilation (NIMV) in patients with polytrauma-related acute respiratory failure (ARF) is very limited. Despite increasing worldwide application, there is still a scarce evidence of significant benefit of NIMV in this specific setting and no clear recommendations are provided.
We performed a systematic review and a search of clinical databases including MEDLINE and EMBASE was carried out from the beginning of 1990 until the day.
Even though of unclear benefit in reducing intubation rate, morbidity and mortality, NIMV may be useful and does not appear associated with harm when applied in moderate ARF in properly selected patients at an earlier stage of injury by experienced teams and in appropriate settings under strict monitoring. In the presence of these criteria, NIMV is worth attempting but only if endotracheal intubation is promptly available, as non-responders to NIMV are burdened by an increased mortality when intubation is delayed.

Keywords: Non-invasive mechanical ventilation, continuous positive airway pressure, acute lung injury, acute respiratory distress syndrome, acute respiratory failure, transfusion-associated circulatory overload.


Kritik travma hastalarında noninvaziv mekanik ventilasyon: Sistematik derleme

Annia Schreiber1, Fatma Yıldırım2, Giovanni Ferrari3, Andrea Antonelli4, Pablo Bayoumy Delis5, Murat Gündüz6, Karez Marcin7, Peter Papadakos8, Roberto Cosentini9, Yalım Dikmen10, Antonio M Esquinas5
1Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Solunum Yoğun Bakım Ünitesi ve Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi, Pavia, İtalya
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara, Türkiye
3Ospedale Mauriziano, Solunum Kliniği, Torino İtalya
4Alerji ve Solunum Patofizyoloji, ASO S. Croce e Carle Cuneo, Cuneo, İtalya.
5Morales Meseguer Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Murcia, İspanya.
6Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, Adana, Türkiye
7Rochester Üniversitesi, Anesteziyoloji Bölümü, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Rochester, New York
8Rochester Üniversitesi, Anesteziyoloji, Cerrahi ve Nöroşirürji Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Rochester, New York
9Acil Tıp Anabilim Dalı, NIV Grubu, Fondazione IRCCS Ca
10İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakultesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye

Çoklu travma ilişkili akut solunum yetmezliği (ASY) hastalarında noninvaziv mekanik ventilasyonun (NİMV) kullanımı ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır. Tüm dünyada uygulamaları artmasına rağmen bu spesifik alanda NİMV'nin önemli yararı olduğu dair kanıtlar kısıtlıdır ve net öneriler yoktur. 1990'ların başından günümüze kadar MEDLINE ve EMBASE klinik veri tabanlarını içeren bir tarama yaptık ve sistematik bir derleme hazırladık.
Entübasyon oranı, morbidite ve mortaliteyi azalttığına dair faydaları belirsiz olsa da, NİMV orta derecede ASY'si olan seçilmiş hastalarda erken dönemlerde başlandığında, deneyimli bir ekip tarafından yakın monitorizasyon altında uygun ayarlarla yapıldığında yararlı olabilir ve zararlı gözükmemektedir. Bu şartlar altında; NİMV'ye cevap alınamayan hastalarda endotrakeal entubasyon (ETI) geciktirildiğinde mortalite arttığından ETI gecikmeden uygulanacaksa NİMV denenebilir.

Anahtar Kelimeler: Non-invaziv mekanik ventilasyon, sürekli pozitif havayolu basıncı, akut akciğer hasarı, akut solunum sıkıntısı sendromu, akut solunum yetmezliği, transfüzyon ilişkili volüm yüklenmesi


Annia Schreiber, Fatma Yıldırım, Giovanni Ferrari, Andrea Antonelli, Pablo Bayoumy Delis, Murat Gündüz, Karez Marcin, Peter Papadakos, Roberto Cosentini, Yalım Dikmen, Antonio M Esquinas. Non-invasive mechanical ventilation in critically ill trauma patients: A systematic review. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 88-95

Corresponding Author: Annia Schreiber, Italy


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar