The APACHE II Score as a Predictor of Mortality After Open Heart Surgery [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(1): 41-47 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.44365  

The APACHE II Score as a Predictor of Mortality After Open Heart Surgery

Mihriban Yalcin1, Eda Gödekmerdan1, Kaptani Derya Tayfur1, Serkan Yazman1, Melih Ürkmez1, Yusuf Ata2
1Department of Cardiovascular Surgery, Ordu State Hospital, Ordu,Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

Objective: The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) severity of disease classification system, which is one of the most widely used scoring systems to predict mortality, is used for intensive care units (ICU) patients. This study aimed to evaluate the predictive ability of APACHE II for mortality in patients after undergoing cardiac surgery. We studied if APACHE II could successfully predict the outcome in post-cardiac surgery patients.
Methods: This study involved retrospective data collection of all adult patients who were admitted to Ordu State Hospital cardiovascular surgery ICU following cardiac surgery from August 2013 to December 2015. Area under the receiver operating characteristic (ROC) curve (AUC) values were calculated for the APACHE II model.
Results: During the two years of data collection, we included 600 patients with a mean age of 64.77±10.148 years. Of these, 180 (30.0%) were females. The ICU mortality rate was 8.33%, and the mean length of ICU stay was 4.210±6.913 days. The mean pre-operative EuroSCORE was 3.890±2.565, and the mean pre-operative APACHE II score was 6.790±3.617. The AUC values for APACHE II and EuroSCORE were 0.743 and 0.767, respectively.
Conclusion: The APACHE II model can be used to predict mortality in a Turkish population of patients who have undergone cardiac surgery.

Keywords: APACHE II, cardiac surgery, EuroSCORE


Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Mortalite Belirteci Olarak Apache II Kullanımı

Mihriban Yalcin1, Eda Gödekmerdan1, Kaptani Derya Tayfur1, Serkan Yazman1, Melih Ürkmez1, Yusuf Ata2
1Ordu Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ordu
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa

Amaç: Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi (APACHE) yoğun bakım hastaları için hastalık ciddiyeti sınıflama sistemidir. Bu çalışmanın amacı kardiyak cerrahi sonrası hastalarda mortalite için en yaygın olarak kullanılan skorlama sistemlerinden olan APACHE II nin öngörü yeteneğini değerlendirmektir. APACHE II nin açık kalp cerrahisi sonrası sonuçları öngörüp göremeyeceğini araştırdık.


Yöntemler: Bu retrospektif çalışma 2013 Ağustos-2015 Aralık döneminde kalp cerrahisi sonrası Ordu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitemize kabul ettiğimiz erişkin hastaları kapsar. Bu çalışmada, ROC eğrisinin altındaki alan (AUC) değerleri APACHE II modeli için hesaplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya iki yıl boyunca tedavi edilen, yaş ortalaması 64,77±10,148 yıl olan 600 hasta dahil edildi. Bunlardan 180 hasta (%30,0) kadındı. Yoğun bakım mortalite oranı %8,33’tü, ortalama yoğun bakım kalış süresi 4,210±6,913 gündü. Ortalama EuroSCORE 3,890±2,565 ve ortalama APACHE II 6,790±3,617 idi. APACHE II için AUC değeri 0,743 EuroSCORE için 0,767 idi.
Sonuç: Çalışma verilerine göre, APACHE II risk modeli Türk toplumunda açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda, mortalitenin belirleyicisi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: APACHE II, EuroSCORE, kalp cerrahisi


Mihriban Yalcin, Eda Gödekmerdan, Kaptani Derya Tayfur, Serkan Yazman, Melih Ürkmez, Yusuf Ata. The APACHE II Score as a Predictor of Mortality After Open Heart Surgery. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(1): 41-47

Corresponding Author: Mihriban Yalcin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar