Effect of Nutritional Support Containing Arginine, Glutamine and β-hydroxy-β-methylbutyrate on the Protein Balance in Patients with Major Burns [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-40327 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.40327  

Effect of Nutritional Support Containing Arginine, Glutamine and β-hydroxy-β-methylbutyrate on the Protein Balance in Patients with Major Burns

Deniz Erdem1, İsa Sözen2, müge Çakırca1, Dilsen Ornek1, dilek kanyılmaz1, Belgin Akan1, Ahmet Çınar Yastı2
1Clinic of Anaesthesiology and Reanimation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Clinic of Burn, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objective: To evaluate the effect of a supplementary nutritional product containing arginine, glutamine and β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on the nutritional parameters of patients with major burns.
Methods: In a total of 40 patients with major burns treated in the Burns Unit, standard nutritional support was administered to 20 patients, and the study product was added to the standard nutritional support of the remaining 20 patients. The biochemical laboratory test results and burn severity were recorded on the first day of treatment and on Days 14 and 28. The 40 patients were divided as the study and the control group, and their results were compared.
Results: An increase in the albumin, prealbumin and total protein values in the group administered with the study product was found to be statistically significant compared to the control group (p=0.021, p=0.02, p<0.001, respectively). The decreases in haemoglobin and C-reactive protein (CRP) were at the levels expected in burn trauma.
Conclusion: The results obtained in this study demonstrated that the addition of arginine, glutamine and HMB to the nutrition of patients with burns had a positive effect on the protein balance.

Keywords: Arginine, β, -hydroxy-β-methylbutyrate, burn, glutamine, nutrition, prealbumin


Majör yanık hastalarında arginin, glutamin ve β-hidroksi β-metilbutirat içeren nutrisyonel desteğin protein dengesi üzerine etkisi: Prospektif randomize çalışma

Deniz Erdem1, İsa Sözen2, müge Çakırca1, Dilsen Ornek1, dilek kanyılmaz1, Belgin Akan1, Ahmet Çınar Yastı2
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yanık Kliniği

Amaç: Majör yanıklı hastalarda, arjinin, glutamin ve β-hidroksi-β-metilbutirat (HMB) içeren nutrisyonel destek ürününün nutrisyon parametreleri üzerine etkilerini değerlendirmek.
Yöntemler: Yanık ünitesinde tedavi edilen 40 major yanıklı hastanın, 20’sine standart nutrisyonel destek verilirken 20’sine de standart nutrisyonel desteğe ek olarak çalışma ürünü eklendi. Tedavinin ilk, 14 ve 28. günlerinde biyokimyasal labaratuar testlerinin sonuçları ve yanık ciddiyeti kaydedildi. Kırk hastanın kaydedilen bu sonuçları çalışma ve kontrol grubu olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma ürününün verildiği grupta albumin, prealbumin ve total protein değerleri, kontrol gurubu ile karşılaştırıldığında anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. (sırasıyla p=0.021, p=0.02, p<0.001). Yanık travması geçiren hastalarda beklendiği dibi hemoglobin ve CRP düzeyleri düşmüştür.
Sonuç: Bu çalışmada bulunan sonuçlar göstermektedir ki, yanık hastalarında nutrisyonel desteğe glutamin ve β-hidroksi-β-metilbutirat eklenmesi, protein dengesi üzerinde olumlu etkiler oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: yanık, arjinin, glutamin, β,, -hydroxy-β-methylbutyrate, prealbumin, nutrisyon
Corresponding Author: müge Çakırca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar