An Unusual Cause of Electrocardiographic Artefact: A Patient’s Warming Blanket [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 161-163 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.40325  

An Unusual Cause of Electrocardiographic Artefact: A Patient’s Warming Blanket

Gaurav Misra, Sanjay Dhiraaj, Aditya Kapoor, Puneet Goyal
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences, Lucknow, India

In electrocardiography, an electrocardiographic (ECG) artefact is used to indicate a misleading or confusing alteration in data or observation not arising from the heart. Although technological advancements have produced monitors that may provide accurate data and reliable heart rate alarms, interferences of the displayed electrocardiogram such as (but not limited to) electrical interference by outside sources, electrical noise from elsewhere in the body, poor contact and machine malfunction continue to occur. Artefacts are extremely common, and knowledge regarding them is necessary to prevent misinterpretation of a heart’s rhythm, which can often lead to unnecessary and unwarranted diagnostic and interventional procedures. Here we report a case of ECG artefacts that occur owing to a patient’s warming blanket and its consequences.

Keywords: ECG artefact, patient warming blanket, mobile messaging apps


Elektrokardiyografik Artefaktın Sıra Dışı Bir Nedeni: Bir Hastanın Isıtma Battaniyesi

Gaurav Misra, Sanjay Dhiraaj, Aditya Kapoor, Puneet Goyal
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences, Lucknow, India

Elektrokardiyografide, bir elektrokardiyografik artefakt genellikle kalpten kaynaklanmayan verilerdeki ya da gözlemlerdeki yanlış ya da yanıltıcı değişikliklerden kaynaklanır. Teknolojik gelişmelerle doğru veriler ve güvenilir kalp atım hızı uyarıları sağlayan monitörler üretilmelerine rağmen, dış kaynaklardan elektriksel müdahale, vücudun başka yerlerindeki elektriksel gürültü, zayıf temas ve makine arızası gibi (ancak sadece bunlarla sınırlı olmayan) elektrokardiyogram ile etkileşimi halen görülmektedir. Artefaktlar oldukça yaygındır ve kalp ritminin yanlış yorumlanmasının önlenmesi ve gereksiz ve sonuçsuz tanı ve müdahale işlemlerinden kaçınmak için bunlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Burada bir hastanın ısıtıcı battaniyeden kaynaklanan EKG artefaktları ve bunların sonuçları ile ilgili bir vaka sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: EKG artefakt, ısıtıcı battaniye, mobil mesajlaşma uygulamaları


Gaurav Misra, Sanjay Dhiraaj, Aditya Kapoor, Puneet Goyal. An Unusual Cause of Electrocardiographic Artefact: A Patient’s Warming Blanket. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 161-163

Corresponding Author: Sanjay Dhiraaj, India


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar