Comparison of the Effects of Minimal-and High-Flow Anaesthesia on Cerebral Perfusion During Septorhinoplasty [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-36786 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.36786  

Comparison of the Effects of Minimal-and High-Flow Anaesthesia on Cerebral Perfusion During Septorhinoplasty

Leyla Kazancıoğlu1, Şule Batçık1, Başar Erdivanlı1, Ahmet Şen1, Engin Dursun2
1Department Of Anesthesiology, Faculty Of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey.
2Department Of Otorhinolaryngology, Faculty Of Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey.

Objective: The aim of this study was to analyse the effects of minimal-and high-flow anaesthesia on cerebral oxygenation during septorhinoplasty with controlled hypotension using near-infrared spectroscopy.
Methods: Eighty patients scheduled for septorhinoplasty under general anaesthesia with controlled hypotension were randomised into two groups: minimal-flow (MF) or high-flow (HF). Both groups received desflurane anaesthesia to maintain bispectral index values at 40%-50% and 0.25-0.5 µg kg−1 min−1 i.v. remifentanyl infusion to maintain mean arterial blood pressure between 55 and 65 mmHg. The MF group received 5 L min−1 of fresh gas flow for the first 10 mins then the gas flow was reduced 0.4 L min−1. The HF group received 2 L min−1 of fresh gas flow throughout. Haemodynamic parameters and cerebral oxygen saturation were measured.
Results: There were no statistical differences in demographic variables, duration of anaesthesia and surgery, time to extubation and proceeding to an Aldrete score of 9. There were no statistical differences in haemodynamic parameters, end-tidal CO2 and cerebral oxygen saturation. The amount of desflurane used in the MF group was significantly lower than that used in the HF group (30.5±9.8 mL vs. 48.5±12.1 mL; p<0.05).
Conclusion: MF and HF anaesthesia did not lead to any difference in cerebral oxygen saturation in patients undergoing septorhinoplasty with controlled hypotension. MF anaesthesia may thus be used as safely as HF anaesthesia is.


Keywords: Minimal-flow anaesthesia, cerebral oxygen saturation, near-infrared spectroscopy, controlled hypotension, septorhinoplasty


Minimal ve Yüksek Akımlı Anestezinin Septorinoplasti Sırasında Serebral Oksijenasyon Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Leyla Kazancıoğlu1, Şule Batçık1, Başar Erdivanlı1, Ahmet Şen1, Engin Dursun2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı kontrollü hipotansiyon uygulanan septorinoplasti hastalarında minimal ve yüksek akımlı anestezinin serebral oksijenizasyon üzerine etkilerini yakın infrared spektroskopi yöntemiyle araştırmaktı.
Yöntemler: Kontrollü hipotansiyon ile genel anestezi altında septorinoplasti planlanan 80 (ASA I-II) hasta minimal akım (MF) ve yüksek akım (HF) olarak rastgele 2 gruba ayırıldı. Her iki gruba BIS değeri %40-50 olacak şekilde desfluran anestezisi ve ortalama arter basıncı 55 ile 65 mmHg arasında olacak şekilde 0,25-0,5 mcg kg-1 dk-1 i.v. doz aralığında remifentanil infüzyonu ile kontrollü hipotansiyon uygulandı. Grup MF'ye ilk 10 dk 5 L dk-1 taze gaz akımı uygulandıktan sonra akım 0,4 L dk-1'ya düşürüldü. Grup HF'ye sürekli 2 L dk-1 taze gaz akımı verildi. Her iki grubun hemodinamik parametreleri ve serebral oksijen satürasyonu takip ve kayıt edildi.
Bulgular: Demografik veriler, anestezi ve cerrahi süresi, ekstübasyona ve Aldrete skoru 9’a ulaşma süreleri açısından iki grup arasında fark saptanmadı. Hemodinamik veriler, end-tidal CO2 ve serebral oksijen satürasyonu bakımından iki grup arasında fark gözlenmedi. Grup MF'te tüketilen desfluran miktarı Grup HF’ye göre anlamlı olarak düşüktü (30,5±9,8 mL ile 48,5±12,1 mL; p<0,05).
Sonuç: Kontrollü hipotansiyon uygulanan septorinoplasti hastalarında minimal ve yüksek akımlı anestezinin serebral oksijen satürasyonunda herhangi bir farklılığa sebep olmadığı bulundu. Sonuç olarak minimal akımlı anestezi yöntemi yüksek akımlı uygulamalarımız kadar güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Minimal akımlı anestezi, serebral oksijen satürasyonu, near infrared spektroskopi, kontrollü hipotansiyon, septorinoplasti
Corresponding Author: Leyla Kazancıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar