Current Use of Neuromuscular Blocking Agents in Intensive Care Units [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-33269 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.33269  

Current Use of Neuromuscular Blocking Agents in Intensive Care Units

Büşra Tezcan1, Sema Turan1, Ayşegül Özgök2
1Turkey Yüksek Ihtisas Education and Research Hospital, Anaesthesiology and Reanimation Clinic, Intensive Care Department
2Turkey Yüksek Ihtisas Education and Research Hospital, Anaesthesiology and Reanimation Clinic, Anesthesiology Department

Neuromuscular blocking agents can be used for purposes such as eliminating ventilator-patient dyssynchrony, facilitating gas exchange by reducing intra-abdominal pressure and improving chest wall compliance, reducing risk of lung barotrauma, decreasing contribution of muscles to oxygen consumption by preventing shivering and limiting elevations in intracranial pressure caused by airway stimulation in patients supported with mechanical ventilation in intensive care units. Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS), status asthmaticus, increased intracranial pressure and therapeutic hypothermia following ventricular fibrillation–associated cardiac arrest are some of clinical conditions that can be sustained by neuromuscular blockade. Appropriate indication and clinical practice have gained importance considering side effects such as ICU-acquired weakness, masking seizure activity and longer durations of hospital and ICU stays. We mainly aimed to review the current literature regarding neuromuscular blockade in up-to-date clinical conditions such as improving oxygenation in early ARDS and preventing shivering in the therapeutic hypothermia along with summarising the clinical practice in adult ICU in this report.

Keywords: Intensive care unit, mechanical ventilation, neuromuscular blocking agents


Yoğun Bakımda Nöromüsküler Bloker İlaçların Güncel Kullanımı

Büşra Tezcan1, Sema Turan1, Ayşegül Özgök2
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Yoğun Bakım Bölümü, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Nöromüsküler bloker ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde; mekanik ventilatör desteği alan hastalarda, hasta ventilatör uyumsuzluğunu ortadan kaldırmak, intraabdominal basıncı azaltıp, göğüs duvarı kompliyansını arttırarak gaz değişimini kolaylaştırmak, akciğerlerde barotravma riskini azaltmak, titremeyi önleyerek kasların oksijen tüketimine katkısını azaltmak, havayolu uyarısına bağlı intrakraniyal basınç artışını sınırlamak gibi amaçlarla kullanılabilir. Akut Respiratuar Distress Sendromu (ARDS), Status Astmatikus, artmış intrakraniyal basınç, ventriküler fibrilasyona bağlı kardiyak arrest sonrası teropatik hipotermi uygulamaları, bu amaçlarla nöromusküler bloker infüzyonunun kullanılabileceği bazı klinik alanlardır. Yoğun bakımda edinilmiş güçsüzlük, epileptik nöbetlerin maskelenmesi, yoğun bakım ve hastanede kalış sürelerinin uzayabilmesi gibi yan etkiler göz önünde bulundurulduğunda; uygun endikasyon ve kullanım pratiği önem kazanmaktadır. Bu yazının temel amacı; yetişkin yoğun bakım ünitelerindeki nöromüsküler bloker kullanım pratiğini özetlemenin yanında, bu ilaçların kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası terapötik hipotermide titremenin önlenmesi ve erken ARDS döneminde oksijenasyonun iyileştirilmesi gibi yoğun bakımdaki güncel kullanım alanları konusundaki bilgilerin derlenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Kas gevşetici, mekanik ventilasyon, yoğun bakım
Corresponding Author: Büşra Tezcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar