Comparative Study of Three Methods for Depth of Central Venous Catheter Placement in Children- An Observational Pilot Study [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 116-120 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.32748  

Comparative Study of Three Methods for Depth of Central Venous Catheter Placement in Children- An Observational Pilot Study

Vaishali Chaskar, Priyanka Pradeep Karnik, Nandini Malay Dave, Madhu Garasia
Department of Anaesthesiology, Seth G.S. Medical college, K.E.M. hospital, Parel, Mumbai.

Objective: Central venous cannulation of the internal jugular vein is difficult in paediatric patients because of the small size of the vein and anatomic variations. Many studies have shown the accuracy of various formulae for calculating the depth of placement. The aim of this study was to assess the most reliable method for central venous catheter (CVC) tip placement in paediatric patients.
Methods: Sixty-nine patients in the age groups from 0 to 12 years were divided in three groups for three published techniques for catheter tip placement. In Group E, catheter tip was placed at the distance measured from entry point to sternal angle. In Groups P and H, Peres and trans-oesophageal echocardiography (TEE)-derived formulae, respectively, were used for catheter placement. Post-procedure chest radiograph was performed for all patients, and tip position was recorded. Appropriate catheter tip position was considered just above or at the level of carina. The number of attempts and complications were recorded. Chi-square test was used for statistical analysis.
Results: Of 69 patients, 65% of patients in Group P, 52% in group H and 91% in group E had appropriate CVC tip placement. The chi-square test showed that the difference in the number of patients with appropriately positioned CVC tip among the three groups was statistically significant (p=0.0134), with intergroup analysis showing Group E to be superior. One patient had an episode of arrhythmia during guide wire insertion and was resuscitated successfully.
Conclusion: Catheter tip placement by external distance or landmark technique is a more accurate method for catheter placement than the Peres and TEE-based formulae. It does not require measurement of patients’ height and reduces the chances of repositioning of catheter.

Keywords: Anatomic Landmark, central venous catheter, children


Çocuklarda Santral Venöz Kateter Yerleşiminin Derinliğine İlişkin Üç Yöntemin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Bir Gözlemsel Pilot Çalışma

Vaishali Chaskar, Priyanka Pradeep Karnik, Nandini Malay Dave, Madhu Garasia
Department of Anaesthesiology, Seth G.S. Medical college, K.E.M. hospital, Parel, Mumbai.

Amaç: Pediatrik hastalarda ven ve anatomik varyasyonların küçük olması nedeniyle, internal juguler venin santral venöz kanülasyonu zordur. Birçok çalışma, yerleştirme derinliğini hesaplamak için çeşitli formüllerin doğruluğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, pediatrik hastalarda santral venöz kateter (SVK) yerleştirilmesi için en güvenilir yöntemin değerlendirilmesidir.
Yöntemler: Yaşları 0-12 arasında olan altmış dokuz hasta kateter yerleştirilmesine ilişkin yayınlanmış olan üç teknik için üç gruba ayrıldı. Grup E'de kateter ucu giriş noktasından sternal açıyla ölçülen mesafeye yerleştirildi. P ve H Gruplarında, kateter yerleştirilmesinde sırasıyla Peres ve transözofageal ekokardiyografi (TEE) ile elde edilmiş formüller kullanıldı. Tüm hastalar için işlem sonrası göğüs radyografisi yapıldı ve uç pozisyonu kaydedildi. Kateter ucu için uygun pozisyon, karinanın hemen üzerinde veya karinayla aynı düzeyde kabul edildi. Girişim ve komplikasyon sayısı kaydedildi. İstatistiksel analiz için ki-kare testi kullanıldı.
Bulgular: Altmış dokuz hastanın Grup P'de %65’ine, Grup H'de %52’sine ve E grubunda %91’ine uygun SVK yerleştirildi. Ki-kare testi, üç grup arasında, SVK ucu uygun şekilde yerleştirilmiş olan hasta sayısındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterdi (p=0,0134); gruplar arası analiz ise Grup E'nin üstün olduğunu ortaya koymuştur. Bir hasta, kılavuz tel yerleştirme sırasında aritmi atağı geçirdi ve başarılı bir şekilde resüsite edildi.
Sonuç: Kateter ucunun dış mesafe ya da yer işareti tekniği ile yerleştirilmesi, kateter yerleştirilmesi için Peres ve TEE tabanlı formüllerden daha doğru bir yöntemdir. Hasta boyunun ölçülmesini gerektirmez ve kateterin yeniden konumlandırılma gereksinimini azaltır.

Anahtar Kelimeler: Landmark tekniği, santral venöz kateter, Peres formülü


Vaishali Chaskar, Priyanka Pradeep Karnik, Nandini Malay Dave, Madhu Garasia. Comparative Study of Three Methods for Depth of Central Venous Catheter Placement in Children- An Observational Pilot Study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 116-120

Corresponding Author: Priyanka Pradeep Karnik, India


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar