Reliability of passive leg raising, stroke volume variation and pulse pressure variation to predict fluid responsiveness during weaning from mechanical ventilation after cardiac surgery: a prospective, observational study [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 108-115 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.29577  

Reliability of passive leg raising, stroke volume variation and pulse pressure variation to predict fluid responsiveness during weaning from mechanical ventilation after cardiac surgery: a prospective, observational study

Christoph Karl Hofer1, Martin Geisen1, Sonja Hartnack2, Omer Dzemali3, Michael Thomas Ganter4, Andreas Zollinger1
1Institute of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Triemli Hospital Zurich, Switzerland
2Section of Epidemiology, Vetsuisse Faculty, University of Zurich, Switzerland
3Division of Cardiac Surgery, Triemli City Hospital Zurich, Switzerland
4Institute of Anaesthesiology, Kantonsspital Winterthur, Switzerland

Objective: During assisted ventilation and spontaneous breathing, functional haemodynamic parameters, including stroke volume variation (SVV) and pulse pressure variation (PPV), are of limited value to predict fluid responsiveness, and the passive leg raising (PLR) manoeuvre has been advocated as a surrogate method. We aimed to study the predictive value of SVV, PPV and PLR for fluid responsiveness during weaning from mechanical ventilation after cardiac surgery.
Methods: Haemodynamic variables and fluid responsiveness were assessed in 34 patients. Upon arrival at the intensive care unit, measurements were performed during continuous mandatory ventilation (CMV) and spontaneous breathing with pressure support (PSV) and after extubation (SPONT). The prediction of a positive fluid responsiveness (defined as stroke volume increase >15% after fluid administration) was tested by calculating the specific receiver operating characteristic (ROC) curves.
Results: A significant increase in stroke volumes was observed during CMV, PSV and SPONT after fluid administration. There were 19 fluid responders (55.9%) during CMV, with 22 (64.7%) and 13 (40.6%) during PSV and SPONT, respectively. The predictive value for a positive fluid responsiveness (area under the ROC curve) for SVV was 0.88, 0.70 and 0.56; was 0.83, 0.69 and 0.48 for PPV; was 0.72, 0.74 and 0.70 for PLR during CMV, PSV and SPONT, respectively.
Conclusion: During mechanical ventilation, adequate prediction of fluid responsiveness using SVV and PPV was observed. However, during spontaneous breathing, the reliability of SVV and PPV was poor. In this period, PLR as a surrogate was able to predict fluid responsiveness better than SVV or PPV but was less reliable than previously reported.

Keywords: Stroke volume variation, pulse pressure variation, passive leg raising, functional haemodynamic parameter, pulse contour analysis


Kalp Cerrahisi Sonrası Mekanik Ventilasyondan

Christoph Karl Hofer1, Martin Geisen1, Sonja Hartnack2, Omer Dzemali3, Michael Thomas Ganter4, Andreas Zollinger1
1Institute of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Triemli Hospital Zurich, Switzerland
2Section of Epidemiology, Vetsuisse Faculty, University of Zurich, Switzerland
3Division of Cardiac Surgery, Triemli City Hospital Zurich, Switzerland
4Institute of Anaesthesiology, Kantonsspital Winterthur, Switzerland

Amaç: Yardımlı ventilasyon ve spontan solunum sırasında, Atım Hacmi Varyasyonu (SVV) ve Nabız Basıncı Varyasyonunun (PPV) dâhil olmak üzere fonksiyonel hemodinamik parametreler, sıvı duyarlılığını tahmin etmek için sınırlı değerdedir ve pasif bacak kaldırma (PLR) manevrası alternatif bir yöntem olarak savunulmuştur. Kalp cerrahisi sonrası mekanik ventilasyondan weaning sırasındaki sıvı yanıtı için SVV, PPV ve PLR'nin prediktif değerini araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Hemodinamik değişkenler ve sıvı yanıtı 34 hastada değerlendirildi. Yoğun bakım ünitesine varışta, sürekli zorunlu ventilasyon (CMV) ve basınç desteği (PSV) ile spontan solunum esnasında ve ekstübasyon sonrası (SPONT) ölçümler yapıldı. Pozitif sıvı cevabı (sıvı uygulamasından sonra atım hacmi artışı >%15 olarak tanımlanır), belirli alıcı işlem karakteristik eğrilerinin (ROC) hesaplanmasıyla test edildi.
Bulgular: Sıvı uygulamasından sonra CMV, PSV ve SPONT esnasında, atım hacimlerinde belirgin bir artış gözlendi. CMV esnasında, 19 sıvı yanıtı (%55,9) ve PSV ve SPONT esnasında sırasıyla 22 (%64,7) ve 13 (%40,6) sıvı yanıtı vardı. Pozitif sıvı cevabı (ROC eğrisinin altındaki alan) için öngörü değeri, SVV için 0,88, 0,70 ve 0,56; PPV için 0,83, 0,69 ve 0,48; PLR için CMV, PSV ve SPONT esnasında sırasıyla 0,72, 0,74 ve 0,70 idi.
Sonuç: Mekanik ventilasyon esnasında, SVV ve PPV kullanılarak, sıvı cevabı için yeterli seviyede öngörüye ulaşılmıştır. Bununla birlikte, spontan solunum esnasında, SVV ve PPV'nin güvenilirliği zayıftı. Bu dönemde, alternatif bir uygulama olarak PLR, sıvı cevabını öngörmede SVV veya PPV'den daha başarılıydı, ancak daha önce bildirilenlere göre daha az güvenilirdi.

Anahtar Kelimeler: Atım hacmi varyasyonu, nabız basıncı varyasyonu, pasif bacak kaldırma, fonksiyonel hemodinamik parametre, nabız kontur analizi


Christoph Karl Hofer, Martin Geisen, Sonja Hartnack, Omer Dzemali, Michael Thomas Ganter, Andreas Zollinger. Reliability of passive leg raising, stroke volume variation and pulse pressure variation to predict fluid responsiveness during weaning from mechanical ventilation after cardiac surgery: a prospective, observational study. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(2): 108-115

Corresponding Author: Christoph Karl Hofer, Switzerland


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar