An Analysis of Patients Followed Up in the Intensive Care Unit by the Diagnosis of Acute Respiratory Distress Syndrome [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-27122

An Analysis of Patients Followed Up in the Intensive Care Unit by the Diagnosis of Acute Respiratory Distress Syndrome

Ömer Kubat, Erhan Gökçek, Ayhan Kaydu
Department Of Anaesthesiology and Reanimation, Diyarbakir State Hospital, Diyarbakir, Turkey

Objective: To examine the factors thought to have an effect on the mortality of patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS) in the Intensive Care Unit (ICU).
Methods: A restrospective evaluation was made of 100 patients diagnosed as ARDS in the ICU between January 2009 and January 2013. The surviving and deceased patients were compared in respect of the effect of general characteristics, etiologic and prognostic factors, mechanical ventilation applications (especially permissive hypercapnia resulting from restriction of the VT predicted to avoid excessive distention of the alveoli), laboratory test values, multiorgan dysfunction rates, APACHE II, LIS, GCS and SOFA scores, arterial blood gas parameters and PaO2/FiO2 ratio values on mortality.
Results: The 100 patients with ARDS comprised 61 males and 39 females with a mean age of 57.0 ± 13.0 years (range, 20-82 years) and length of stay in ICU of 38.7 ± 13 days. The etiologic causes of ARDS were determined as pneumonia in 37 patients, trauma (traffic accidents inside or outside the vehicle, other accidents) in 14 patients, sepsis in 19, pulmonary contusion in 9, non-pulmonary infection in 6, intoxication in 5, multiple blood transfusions in 4, firearms injury in 4 and acute pancreatitis in 2. Forty-four of patients died.
Conclusion: Survival rates were increased in ARDS patients with early diagnosis and ICU support, a lung protective mechanical ventilation strategy and permissive hypercapnia.

Keywords: Intensive care unit, acute respiratory distress syndrome, acute lung injury, permissive hyperkapnia


Yoğun Bakim Ünitesinde Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Tanisiyla Takip Edilen Hastalarin Analizi

Ömer Kubat, Erhan Gökçek, Ayhan Kaydu
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü,Diyarbakır Devlet Hastanesi,Diyarbakır,Türkiye

Amaç: Çalışmada Yoğun Bakım Ünitemizdeki akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) hastalarında mortalite üzerine etkili olabileceğini düşündüğümüz faktörleri incelemeyi amaçladık.
Yöntemler: Çalışmamızda Ocak 2009 ile Ocak 2013 tarihleri arasında hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesinde ARDS tanısı alan 100 hastanın(61’erkek, 39’u kadın ) genel özellikleri, etiyolojik ve prognostik faktörleri, akciğer koruyucu mekanik ventilasyon uygulamaları ( özellikle alveollerin aşırı distansiyonundan sakınmak için öngörülen VT’ de kısıtlama sonucu oluşan permisif hiperkapni), laboratuar değerleri, mortalite ve multiorgan disfonksiyonu oranları, APACHE II, LİS, GKS, SOFA skoru, Arteriyel kan gazı parametreleri, PaO2/FiO2 oranı değerlerinin mortalite üzerine etkileri ile hayatını kaybeden ve sağ kalan hastaların karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Bulgular: İncelemeye alınan ARDS tanısı alan hastaların 61’i erkek,39’u kadın idi. Hastaların ortalama yaşı 57,0 ± 13,0 (20-82) ve yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri 38,7 ± 13 idi.ARDS olan hastaların etiyolojik nedenleri incelendiğinde; Pnömoni 37 hasta, travma(araç içi, araç dışı ve diğer kazalar) 14 hasta, sepsis 19 hasta, akciğer kontüzyonu 9 hasta, akciğer dışı enfeksiyon 6 hasta, intoksikasyon 5 hasta, çoklu kan transfüzyonu 4 hasta, ateşli silah yaralanması 4 hasta ve akut pankreatit 2 hasta olarak bulundu. Hastalardan 44’ü hayatını kaybetmiştir.
Sonuç: ARDS hastalarında erken tanı ve yoğun bakım desteği, akciğer koruyucu mekanik ventilasyon stratejisi ve permisif hiperkapni sağ kalımı artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, akut solunum sıkıntısı sendromu, akut akciğer hasarı, permisif hiperkapni
Corresponding Author: Erhan Gökçek, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar