An Analysis of Patients Followed Up in the Intensive Care Unit with the Diagnosis of Acute Respiratory Distress Syndrome [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(1): 62-68 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.27122  

An Analysis of Patients Followed Up in the Intensive Care Unit with the Diagnosis of Acute Respiratory Distress Syndrome

Ömer Kubat, Erhan Gökçek, Ayhan Kaydu
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Diyarbakır State Hospital, Diyarbakır, Turkey

Objective: To examine the factors thought to have an effect on the mortality of patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS) in the intensive care unit (ICU).
Methods: A retrospective evaluation of 100 patients diagnosed with ARDS in the ICU between January 2009 and January 2013 was made. Surviving and deceased patients were compared with respect to the effect of the general characteristics, aetiological and prognostic factors, mechanical ventilation (MV) applications (especially permissive hypercapnia resulting from the restriction of the tidal volume predicted to avoid excessive distention of the alveoli), laboratory test values, multiorgan dysfunction rates, Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation II score, Lung Injury Score, Glasgow Coma Score, Sequential Organ Failure Assessment scores, arterial blood gas parameters and partial pressure of arterial oxygen/fraction of inspired oxygen ratio values on mortality.
Results: There were 100 patients with ARDS comprising 61 males and 39 females with a mean age of 57.0±13.0 (range: 20-82) years and length of stay in the ICU of 38.7±13 days. The aetiological causes of ARDS were determined as pneumonia in 37 patients, trauma (traffic accidents inside or outside the vehicle and other accidents) in 14, sepsis in 19, pulmonary contusion in 9, non-pulmonary infection in 6, intoxication in 5, multiple blood transfusions in 4, firearms injury in 4 and acute pancreatitis in 2. Forty-four patients died.
Conclusion: Survival rates were increased in patients with ARDS with early diagnosis and ICU support, lung protective MV strategy and permissive hypercapnia.

Keywords: Acute lung injury, acute respiratory distress syndrome, intensive care unit, permissive hypercapnia


Yoğun Bakim Ünitesinde Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Tanisiyla Takip Edilen Hastalarin Analizi

Ömer Kubat, Erhan Gökçek, Ayhan Kaydu
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü,Diyarbakır Devlet Hastanesi,Diyarbakır,Türkiye

Amaç: Çalışmada Yoğun Bakım Ünitemizdeki akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) hastalarında mortalite üzerine etkili olabileceğini düşündüğümüz faktörleri incelemeyi amaçladık.
Yöntemler: Çalışmamızda Ocak 2009 ile Ocak 2013 tarihleri arasında hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesinde ARDS tanısı alan 100 hastanın(61’erkek, 39’u kadın ) genel özellikleri, etiyolojik ve prognostik faktörleri, akciğer koruyucu mekanik ventilasyon uygulamaları ( özellikle alveollerin aşırı distansiyonundan sakınmak için öngörülen VT’ de kısıtlama sonucu oluşan permisif hiperkapni), laboratuar değerleri, mortalite ve multiorgan disfonksiyonu oranları, APACHE II, LİS, GKS, SOFA skoru, Arteriyel kan gazı parametreleri, PaO2/FiO2 oranı değerlerinin mortalite üzerine etkileri ile hayatını kaybeden ve sağ kalan hastaların karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Bulgular: İncelemeye alınan ARDS tanısı alan hastaların 61’i erkek,39’u kadın idi. Hastaların ortalama yaşı 57,0 ± 13,0 (20-82) ve yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri 38,7 ± 13 idi.ARDS olan hastaların etiyolojik nedenleri incelendiğinde; Pnömoni 37 hasta, travma(araç içi, araç dışı ve diğer kazalar) 14 hasta, sepsis 19 hasta, akciğer kontüzyonu 9 hasta, akciğer dışı enfeksiyon 6 hasta, intoksikasyon 5 hasta, çoklu kan transfüzyonu 4 hasta, ateşli silah yaralanması 4 hasta ve akut pankreatit 2 hasta olarak bulundu. Hastalardan 44’ü hayatını kaybetmiştir.
Sonuç: ARDS hastalarında erken tanı ve yoğun bakım desteği, akciğer koruyucu mekanik ventilasyon stratejisi ve permisif hiperkapni sağ kalımı artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, akut solunum sıkıntısı sendromu, akut akciğer hasarı, permisif hiperkapni


Ömer Kubat, Erhan Gökçek, Ayhan Kaydu. An Analysis of Patients Followed Up in the Intensive Care Unit with the Diagnosis of Acute Respiratory Distress Syndrome. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2019; 47(1): 62-68

Corresponding Author: Erhan Gökçek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar