Safe Anaesthesia Management in a Child with Congenital Long QT Syndrome [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 102-104 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.25348  

Safe Anaesthesia Management in a Child with Congenital Long QT Syndrome

Mustafa Özgür, Ayhan Köseoğlu
Antakya State Hospital Department of Anaesthesiology and Reanimation Clinic, Hatay, Turkey

Long QT syndrome is a cardiac repolarisation disorder that can occur with clinical symptoms such as dizziness, fainting, life-threatening arrhythmias and sudden cardiac death, and its incidence is increasing in the general population. A careful anaesthetic management is required for patients with this syndrome because of the risk of torsades de pointes and malignant arrhythmias. In this case report, we discuss the anaesthetic management of a seven-year-old patient with congenital long QT syndrome that was diagnosed during the preoperative evaluation.

Keywords: Long QT syndrome, anaesthesia, torsades de pointes


Kalıtsal Uzun QT Sendromlu Çocukta Güvenli Anestezi Yönetimi

Mustafa Özgür, Ayhan Köseoğlu
Antakya Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Hatay, Türkiye

Uzun QT sendromu (UQTS) baş dönmesi, bayılma, hayatı tehdit eden ventrikül ritim bozuklukları ve ani kardiyak ölüm gibi klinik bulgularla ortaya çıkabilen bir kalp repolarizasyon bozukluğudur. Etiyolojisi doğumsal veya edinsel olabilir (1, 2). UQTS’nin kalıtsal formu potasyum kanallarının oluşumundan sorumlu genlerdeki mutasyon ile ilişkilidir. İyatrojenik formu ise daha çok ilaçlara ve elektrolit dengesizliğine bağlıdır. İdiyopatik veya kalıtsal UQTS, QT aralığının uzaması, özellikle emosyonel veya fiziksel streslerin tetiklediği taşiaritmiler, senkop atakları ve hatta ani ölüm ile karakterize bir hastalıktır (3). Sıklığı 1/3000-1/5000 arasındadır (4). Dikkatli anamnez alınmadığı zaman sıklıkla epileptik nöbetlerle karıştırılabilir. Tanının gecikmesi hayatı tehdit eden durumlara neden olabilir. Bu olgu sunumunda doğuştan UQTS olan ve preoperatif değerlendirmede UQTS tanısı konan yedi yaşındaki hastaya uyguladığımız anestezi yönetimi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Uzun QT sendromu, anestezi, Torsade de pointes


Mustafa Özgür, Ayhan Köseoğlu. Safe Anaesthesia Management in a Child with Congenital Long QT Syndrome. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(2): 102-104

Corresponding Author: Mustafa Özgür, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar