Anaesthetic Management of Laparoscopic Morgagni Hernia Repair in a Patient with Coexisting Down Syndrome, Patent Foramen Ovale and Pectus Carinatum [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 44-46 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.13007  

Anaesthetic Management of Laparoscopic Morgagni Hernia Repair in a Patient with Coexisting Down Syndrome, Patent Foramen Ovale and Pectus Carinatum

Betül Kozanhan1, Betül Başaran1, Feride Aygın1, İbrahim Akkoyun2, Sadık Özmen1
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Konya, Turkey
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, Konya, Turkey

Laparoscopic repair has several advantages with a minimally invasive surgical option for children with Morgagni hernias; however, a number of physiological sequelae results from pneumoperitoneum and insufflation. These physiological changes may be more significant in patients with a congenital heart disease. Perioperative detailed evaluation, meticulous monitorization and cooperation with a surgical team are important in cases with patent foramen ovale for the possible risk of the paradoxical gas embolism. We present the anaesthetic management of a patient with patent foramen ovale, Down syndrome and pectus carinatus who successfully underwent laparoscopic Morgagni hernia repair. Under a well-managed anaesthesia that prevented complications because of pneumoperitoneum, laparoscopic surgery would be safe enough for patients with Morgagni hernia having an associated congenital heart disease.

Keywords: Morgagni hernia, patent foramen ovale, laparoscopy


Down Sendromu, Patent Foramen Ovale ve Pektus Karinatus Birlikteliği Olan Hastada Laparoskopik Morgagni Herni Onarımında Anestezi Yaklaşımı

Betül Kozanhan1, Betül Başaran1, Feride Aygın1, İbrahim Akkoyun2, Sadık Özmen1
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Konya
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, Konya

Laparoskopik onarım Morgagni hernisi olan çocuklar için bir minimal invazif cerrahi seçenek olarak birçok avantaja sahip olsa da insüflasyon ve pnömoperitona bağlı istenmeyen etkiler ortaya çıkabilmektedir. Bu durum kalıtsal kalp hastalığı olan çocuklarda daha belirgin olup özel dikkat gösterilmesini gerektirir. Patent foramen ovale varlığında olası paradoksal hava embolisi riskine karşın peroperatif önlemlerin alınması, uygun monitörizasyon ve tüm ekibin iyi kooperasyonu önemlidir. Bu olgu ile patent foramen ovale ve Down sendromu olan çocuk hastada laparoskopik Morgagni herni onarımında pnömoperiton sonucunda ortaya çıkabilecek komplikasyonların gelişimini önleyebilen, iyi yönetilmiş bir anesteziyle laparoskopik cerrahinin sorunsuz olarak gerçekleştirilebileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Morgagni herni, patent foramen ovale, laparoskopi


Betül Kozanhan, Betül Başaran, Feride Aygın, İbrahim Akkoyun, Sadık Özmen. Anaesthetic Management of Laparoscopic Morgagni Hernia Repair in a Patient with Coexisting Down Syndrome, Patent Foramen Ovale and Pectus Carinatum. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 44-46

Corresponding Author: Betül Kozanhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar