Comparison of Direct and Remote Ischaemic Preconditioning of Renal Ischaemia Reperfusion Injury in Rats [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(6): 453-461 | DOI: 10.5152/TJAR.2018.07992  

Comparison of Direct and Remote Ischaemic Preconditioning of Renal Ischaemia Reperfusion Injury in Rats

Keziban Oral1, Mert Akan2, Sevda Özkardeşler3, Nilay Boztaş3, Bekir Uğur Ergür4, Mehmet Ensari Güneli5, Çimen Olguner3, Hatice Fidan6
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Katip Çelebi University, İzmir, Turkey
2Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kent Hospital, İzmir, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey
4Department of Histology, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey
5Laboratory Animal Department, Dokuz Eylül University School of Medicine, İzmir, Turkey
6Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ereğli Hospital, Zonguldak, Turkey

Objective: One of the methods that can be used to prevent ischaemia reperfusion (IR) injury is ischaemic preconditioning. The aim of this study was to evaluate and compare the effects of remote and direct ischaemic preconditioning (RIPC and DIPC) histopathologically in the rat renal IR injury model.
Methods: After obtaining an approval from the Dokuz Eylül University School of Medicine Ethics Committee, 28 Wistar Albino male rats were divided into four groups. In Group I (Sham, n=7), laparotomy and left renal pedicle dissection were performed, but nothing else was done. In Group II (IR, n=7), after 45 minutes of left renal pedicle occlusion, reperfusion lasting 4 hours was performed. In Group III (DIPC+IR, n=7), after four cycles of ischaemic preconditioning applied to the left kidney, renal IR was performed. In Group IV (RIPC+IR, n=7), after three cycles of ischaemic preconditioning applied to the left hind leg, renal IR was performed. All rats were sacrificed, and the left kidney was processed for conventional histopathology.
Results: The histopathological injury score of the kidney was significantly lower in the sham group compared with the other groups (p<0.01). The injury scores of the DIPC+IR and RIPC+IR groups were significantly lower than in the IR group (p<0.05). In the RIPC+IR group, the injury score for erythrocyte extravasation was found to be significantly lower than in the DIPC+IR group (p<0.05).
Conclusion: In the present study, it was demonstrated that both DIPC and RIPC decreased renal IR injury, but RIPC was found to be more effective than DIPC. This protective effect requiresfurther detailed experimental and clinical studies.
Keywords: Kidney, reperfusion injury, ischaemic preconditioning

Keywords: Kidney, reperfusion injury, ischaemic preconditioning


Ratlarda Renal İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerine Direk ve Uzak İskemik Önkoşullamanın Karşılaştırılması

Keziban Oral1, Mert Akan2, Sevda Özkardeşler3, Nilay Boztaş3, Bekir Uğur Ergür4, Mehmet Ensari Güneli5, Çimen Olguner3, Hatice Fidan6
1Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
2Kent Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,Histoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Laboratuvar Hayvanları Bilim Dalı, İzmir
6Eregli Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü, Zonguldak

Amaç: Şok, böbrek transplantasyonu, kısmi nefrektomi, kardiyopulmoner bypass, sepsis, ürolojik girişimler ve hidronefroz gibi çeşitli klinik durumlarda, böbrek kan akımının tıkanması sonrası böbrekte iskemi; kan akımının yeniden sağlanması ile reperfüzyon ortaya çıkmaktadır. Böbrek iskemi reperfüzyon hasarı alıcıda gecikmiş greft fonksiyonu yanında çoklu organ yetersizliğine neden olabilir. Reperfüzyon hasarını azaltmak amacıyla kullanılan yöntemlerden biri iskemik ön koşullamadır. Bu çalışmanın amacı rat renal iskemi reperfüzyon modelinde tek taraflı alt ekstremiteye uygulanacak uzak İÖK ile böbreğe uygulanacak direkt İÖK’ nın etkilerinin karşılaştırılmasıdır.
Yöntemler: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı alındıktan sonra ağırlıkları 250-300 g arasında değişen 28 adet erkek Wistar Albino rat her birinde 7’şer denek olacak şekilde 4 gruba ayrılmıştır. Tüm gruplara laparatomi uygulanmış ve sol renal pedikül (SRP) diseke edilmiş, Sham Grubu’na (Grup 1) başka bir işlem yapılmamıştır. Grup 2: 45 dk böbrek iskemisi sonrası 4 saat reperfüzyon, Grup 3: 4 döngü böbrekte iskemik ön koşullama sonrası böbrekte iskemi reperfüzyon, Grup 4: sol arka bacağa uygulanan üç döngü iskemik ön koşullama sonrası böbrekte iskemi reperfüzyon gerçekleştirilmiştir. Tüm gruplarda ratların anestezi süresi eşit tutulmuş, histopatolojik değerlendirme için sol böbrek çıkarıldıktan sonra ratlar sakrifiye edilmiştir.
Bulgular: Böbrek histopatolojik hasar skoru sham grubunda diğer gruplara göre anlamlı düşük bulunmuştur. İR grubundaki hasar skorları DİÖK+İR ve UİÖK+İR skorlarından yüksek saptanmıştır. UİÖK+İR grubunda ise eritrosit ekstravazasyonu skoru DİÖK+İR skorundan anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.
Sonuç: Bu çalışmada UİÖK ve DİÖK’nın böbrek İR hasarını azalttığı, UİÖK’nın ise DİÖK’ya göre daha etkili olduğu gösterilmiştir. Bu olumlu etkinin öncelikle deneysel çalışmalar ile ayrıntılandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Böbrek, reperfüzyon hasarı, iskemik önkoşullama


Keziban Oral, Mert Akan, Sevda Özkardeşler, Nilay Boztaş, Bekir Uğur Ergür, Mehmet Ensari Güneli, Çimen Olguner, Hatice Fidan. Comparison of Direct and Remote Ischaemic Preconditioning of Renal Ischaemia Reperfusion Injury in Rats. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2018; 46(6): 453-461

Corresponding Author: Nilay Boztaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar