Influence of Different Doses of Ketamine on Intubating Conditions during a Rapid Sequence Induction and Intubation Model [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 26-31 | DOI: 10.5152/TJAR.2016.05657  

Influence of Different Doses of Ketamine on Intubating Conditions during a Rapid Sequence Induction and Intubation Model

Başak Ceyda Meço, Ahmet Onat Bermede, Zekeriyya Alanoğlu, Olcay Yaka, Neslihan Alkış
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: This prospective, randomized, double-blinded study aimed to compare the effects of three different doses of ketamine or lidocaine on intubating conditions and haemodynamics in a rapid-sequence induction model with 3 mg kg−1 propofol and 0.6 mg kg−1 rocuronium.
METHODS: A total of 128 ASA I–III patients who were scheduled for elective surgery were randomized in the following five groups: Group 1 (n=24), 1 mg kg−1 lidocaine+3 mg kg−1 propofol+0.6 mg kg−1 rocuronium; Group 2 (n=23), 0.1 mg kg−1 ketamine+3 mg kg−1 propofol+0.6 mg kg−1 rocuronium; Group 3 (n=29), 0.3 mg kg−1 ketamine+3 mg kg−1 propofol+0.6 mg kg−1 rocuronium; Group 4 (n=26), 0.5 mg kg−1 ketamine+3 mg kg−1 propofol+0.6 mg kg−1 rocuronium and Group 5 (n=26), 3 mg kg−1 propofol+0.6 mg kg−1 rocuronium+saline as placebo. After preoxygenation, induction was performed with the assigned combination, and intubation was initiated after 60 s. The time to intubation, intubation score (Viby–Mogensen score) and haemodynamic data were recorded. Postoperative hoarseness, sore throat and hallucination incidences were followed up.
RESULTS: Demographic, time to intubation and haemodynamic data were comparable among groups. Group 4 [13.5 (4–14)] revealed a higher intubation score then groups 1, 2 and 5 [12 (3–14), 11 (2–14) and 9.5 (0–13) and p=0.026, p=0.001 and p=0.000001, respectively]. Groups 3 [13 (4–14)] and 4 [13.5 (4–14)] had similar intubation scores. Side effects were comparable among all groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The combination of 0.5 mg kg−1 ketamine and 0.6 mg kg−1 rocuronium along with propofol improves intubation conditions in a stimulated rapid-sequence induction model.

Keywords: Intubation, rapid-sequence induction, ketamine


Hızlı Seri İndüksiyon ve Entübasyon Modelinde Farklı Ketamin Dozlarının Entübasyon Kalitesine Etkisi

Başak Ceyda Meço, Ahmet Onat Bermede, Zekeriyya Alanoğlu, Olcay Yaka, Neslihan Alkış
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu prospektif, randomize, çift kör çalışmada, bir hızlı seri indüksiyon ve entübasyon modelinde, 3 mg kg-1 propofol ve 0,6 mg kg-1 rokuroniyum ile yapılan standard indüksiyona 3 farklı ketamin dozunun veya lidokainin eklenmesinin entübasyon kalitesine ve hemodinamik parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektif cerrahi planlanan toplam 128 ASA I-III hasta beş gruba randomize edildi. Grup 1 (n=24): lidokain 1 mg kg-1+propofol 3 mg kg-1+rocuronium 0,6 mg kg-1, Grup 2 (n=23): ketamin 0,1 mg kg-1+propofol 3 mg kg-1+rocuronium 0,6 mg, Grup 3 (n=29): ketamin 0,3 mg kg-1+propofol 3 mg kg-1+rocuronium 0,6 mg, Grup 4 (n=26): ketamin 0,5 mg kg-1 +propofol 3 mg kg-1+rocuronium 0,6 mg kg-1 ve Grup 5 (n=26): propofol 3 mg kg-1+rocuronium 0,6 mg kg-1+ plasebo olarak tanımlandı. Preoksijenasyonu takiben, gruplara uygun indüksiyon yapıldı ve indüksiyondan 60 saniye sonra entübasyon denendi. Entübasyon zamanı ve entübasyon skoru (Viby Mogensen Skoru) ve hemodinamik veriler kaydedildi. Postoperatif ses kısıklığı, boğaz ağrısı ve halüsinasyon insidansı takip edildi.
BULGULAR: Demografik veriler, entübasyon zamanı ve hemodinamik veriler gruplar arasında benzer olarak değerlendirildi. Grup 4’ün entübasyon skoru [13,5 (4-14)] Grup 1, 2 ve 5’e göre [12 (3-14), 11 (2-14) ve 9,5 (0-13), sırası ile p=0,026, p=0,001, p=0,000001] daha iyi olarak değerlendirildi. Grup 3 [13 (4-14)] ve 4’ün [13,5 (4-14)] skorları benzerdi. Yan etkiler gruplar arasında benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ketaminin 0,5 mg kg-1 dozunun 0,6 mg kg-1 rokuroniyum ve propofol ile kombinasyonu, bir hızlı seri indüksiyon modelinde entübasyon koşullarını iyileştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Entübasyon, hızlı seri indüksiyon, ketamin


Başak Ceyda Meço, Ahmet Onat Bermede, Zekeriyya Alanoğlu, Olcay Yaka, Neslihan Alkış. Influence of Different Doses of Ketamine on Intubating Conditions during a Rapid Sequence Induction and Intubation Model. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44(1): 26-31

Corresponding Author: Başak Ceyda Meço, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar