A Rare Case of Poisoning: Potassium Permanganate İntoxication [Turk J Anaesthesiol Reanim]
Turk J Anaesthesiol Reanim. Ahead of Print: TARD-04828 | DOI: 10.5152/TJAR.2019.04828  

A Rare Case of Poisoning: Potassium Permanganate İntoxication

Filiz Özyiğit1, Emel Yıldız2, Mustafa Çetiner3, Süleyman Coşgun4
1Kütahya Health Sciences University Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Kütahya/Turkey
2Kütahya Evliya Çelebi Trainning and Research Hospital, Department of Anesthesiology Kütahya/Turkey
3Kütahya Health Sciences University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Kütahya/Turkey,
4Kütahya Health Sciences University Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Kütahya/Turkey

Potassium permanganate (PP) intoxication causes serious morbidity and mortality, though it is rarely observed clinically. Supportive treatment is essential because there is no specific antidote. Gastrointestinal (GI) damage is a rare occurrence due to the ingestion of potassium permanganate. A 66-year-old visually impaired patient was admitted to the intensive care unit after intoxication due to the intake of 20 PP pills in a suicide attempt. Upper GI system endoscopy was performed at the 20th hour. Ulcero-necrotic corrosive gastritis was found to develop in the stomach corpus. In this case report, we aim to discuss the current diagnostic and treatment approaches in PP poisonings in lieu of the literature.

Keywords: Potassium permanganate, intoxication, endoscopy, gastric damage


Nadir Bir Zehirlenme Vakası: Potasyum Permanganat Zehirlenmesi

Filiz Özyiğit1, Emel Yıldız2, Mustafa Çetiner3, Süleyman Coşgun4
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
2Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Kütahya, Türkiye
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye
4Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastorenteroloji Anabilim Dalı, Kütahya, Türkiye

Potasyum permanganat (PP) zehirlenmesi klinik olarak nadiren gözlense de ciddi morbidite ve mortaliteye neden olur. Spesifik bir antidot olmadığından destek tedavisi önemlidir. Gastrointestinal (Gİ) hasar, potasyum permanganatın yutulmasından dolayı nadir görülen bir durumdur. Altmışaltı yaşındaki görme engelli bir hasta, intihar amacıyla 20 adet PP alımı sonrasında zehirlenmeden dolayı yoğun bakım ünitesine alındı. Yirminci saatte üst Gİ sistem endoskopisi yapıldı. Mide korpusunda ülsero-nekrotik korozif gastrit geliştiği tespit edildi. Bu olgu sunumu ile biz PP zehirlenmelerinde güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını literatür doğrultusunda tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Potasyum permanganat, zehirlenme, endoskopi, mide hasarı
Corresponding Author: Mustafa Çetiner, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar